Model çıkarım örneği

Model çıkarımı

Bu not defteri, bir scikit-öğrenme modelini eğitme ve scikit-öğrenme biçiminde kaydetmekonularında açıklanan diabetes veri kümesi üzerinde eğitilen bir Elayaya ağı modeli kullanır. Bu not defterinde nasıl yapılacağı gösterilmektedir:

  • MLflow deneme Kullanıcı arabirimini kullanarak dağıtılacak bir model seçin
  • Eğitilen modeli bir scikit-öğrenme modeli olarak yükle
  • Modelden bir PySpark UDF oluşturma
  • Veri çerçevesine bir tahmin sütunu eklemek için UDF 'yi uygulama

MLflow çıkarım Not defteri

Not defterini alma

scikit-Azure ML 'de model dağıtımı hakkında bilgi edinin

Bu not defteri, bir scikit-öğrenme modelini eğitme ve scikit-öğrenme biçiminde kaydetmekonularında açıklanan diabetes veri kümesi üzerinde eğitilen Elabnet modellerini kullanır. Not defteri şunları gösterir:

  • MLflow deneme Kullanıcı arabirimini kullanarak dağıtılacak bir model seçin
  • MLflow API 'sini kullanarak modeli Azure ML 'ye dağıtma
  • Dağıtılan modeli sorgula
  • Dağıtım ve sorgu işlemini başka bir model için yineleme
  • MLflow API 'sini kullanarak dağıtımı silme

MLflow scikit-Azure not defterinde model dağıtımı hakkında bilgi edinin

Not defterini alma