Scikit-learn modelini eğitin ve scikit-learn biçiminde kaydedin

Bu not defteri MLflow öğreticisi'ne dayalıdır.

Not defteri, model parametrelerini, ölçümleri, modelin kendisini ve Azure Databricks barındırılan izleme sunucusuna çizim gibi diğer yapıtları günlüğe kaydetme dahil olmak üzere model eğitim sürecini izlemek için MLflow'u nasıl kullanabileceğinizi gösterir. Ayrıca MLflow izleme kullanıcı arabiriminde günlüğe kaydedilen sonuçları görüntülemeye ilişkin yönergeler de içerir.

Eğitilen modeli Azure ML'da dağıtmayı öğrenmek için bkz. Azure'da scikit-learn model ML.

MLflow scikit-learn model eğitim not defteri

Not defterini alma