MLlib ile makine öğrenmesi öğreticisi

Not

Databricks Runtime ML, makine öğrenmesi modellerini geliştirme ve dağıtmaya yönelik kapsamlı bir araçtır Azure Databricks. En popüler makine öğrenmesi ve derin öğrenme kitaplıklarının yanı sıra, 4- end makine öğrenmesi yaşam döngüsünü izlemeye ve yönetmeye yarayan bir makine öğrenmesi platformu API'si olan MLflow'asahiptir. Ayrıntılar için bkz. Databricks Machine Learning kılavuzu.

Makine Apache Spark kitaplığı (MLlib), veri bilimcilerinin dağıtılmış veriler (altyapı, yapılandırmalar vb.) ile ilgili karmaşıklıkları çözmek yerine veri sorunlarına ve modellerine odaklanmalarına olanak sağlar. Öğretici not defteri, verileri yükleme ve ön işleme, MLlib algoritması kullanarak model eğitma, model performansını değerlendirme, modeli ayarlama ve tahminler yapma adımlarını gösterir. Ayrıca MLlib işlem hatlarının ve MLflow makine öğrenmesi platformunun kullanımını da göstermektedir.

Not Defteri

Kümenizin en son sürümüne Databricks Runtime not defterini kullanın. Daha fazla makine öğrenmesi örneği için bkz. Databricks Machine Learning kılavuzu.

Kullanmaya başlayın not defteriyle (Databricks Runtime 7.0 ve üzeri)

Not defterini alma

Kullanmaya başlayın not defteriyle (Databricks Runtime 5.5 LTS veya 6.x)

Not defterini alma