htmlwidgets

R için htmlwidgets ile R'nin esnek söz dizimi ve ortamını kullanarak etkileşimli çizimler oluşturabilirsiniz. Azure Databricks not defterleri htmlwidget'leri destekler.

Kurulumun iki adımı vardır:

  1. HTML oluşturmak için htmlwidgets tarafından kullanılan bir Linux paketi olan pandoc'uyükleyin.
  2. Htmlwidgets paketinde bir işlevi değiştirarak işlevde çalışmasını Azure Databricks.

Kümenin başlatıldıklarında pandoc yüklemesi için bir başlatma betiği kullanarak ilk adımı otomatik hale yükleyebilirsiniz. İkinci adımı, htmlwidgets paketini kullanan her not defterindeki bir htmlwidgets işlevini değiştirerek atabilirsiniz.

Not defteri, htmlwidgets'in dygraphs,leaflet ve plotlyile nasıl kullanıcagı gösterir.

Önemli

Her kitaplık çağrıyla, işlenmiş çizimi içeren bir HTML dosyası indirilir. Çizim satır içi görüntülemez.

htmlwidgets not defteri

Not defterini alma