Gizli dizi düzeltme

Kimlik bilgilerini Azure Databricks gizli dizi olarak depolamak, not defterlerini ve işleri çalıştırırken kimlik bilgilerinizin korunmasını kolaylaştırır. Ancak, yanlışlıkla standart çıkış arabelleklerine gizli bir parola yazdırmak veya değişken atama sırasında değeri göstermek kolaydır.

Bunu engellemek için, okunan gizli değerleri Azure Databricks redaktmalıdır dbutils.secrets.get() . Not defteri hücresi çıktısında görüntülendiğinde, gizli değerler ile değiştirilmiştir [REDACTED] .

Uyarı

Not defteri hücre çıktısı için gizli redaksiyon yalnızca sabit değerler için geçerlidir. Bu nedenle gizli redaksiyon işlevselliği, gizli bir sabit değerin bilinçli ve rastgele dönüştürmelerini engellemez. Parolaların doğru denetimini sağlamak için, paylaşılan not defteri bağlamlarına yetkisiz erişimi engellemek üzere çalışma alanı nesne erişim denetimini (komutları çalıştırma iznini sınırlandırma) kullanmanız gerekir.