Grafik analizi

Azure Databricks, grafik analizi için GraphFrames ve GraphX'i destekler.

Databricks, GraphFrames ile çalışırken, GraphFrames’in iyileştirilmiş bir yüklemesini içeren Makine Öğrenmesi için Databricks Runtime çalıştıran bir küme kullanılmasını önerir.