SQL geliştiricileri için Azure Databricks

Bu bölüm, SQL dilini kullanarak Databricks Veri Bilimi ve Mühendislik & Databricks Machine Learning not defterleri geliştirmeye yönelik bir kılavuz sağlar.

Databricks SQL kullanarak SQL sorguları geliştirmeyi öğrenmek için bkz. Databricks SQL'de Sorgular ve Databricks SQLiçin SQL başvurusu.

SQL dili

Databricks Veri Bilimi & Engineering ve Databricks ortamlarını kullanıyorsanız, Apache Hive SQL ile uyumluluk hakkında aşağıdaki SQL dili başvuruları ve Machine Learning geçerlidir.

Kulanım örnekleri

Görsel öğeler

Azure Databricks SQL not defterleri display işlevini kullanan çeşitli görselleştirme türlerini destekler.

Birlikte çalışabilirlik

Bu bölümde, Azure Databricks'te desteklenen SQL ve diğer diller arasında birlikte çalışabilirliği destekleyen özellikler anlatılmaktadır.

Araçlar

Azure Databricks not defterlerine ek olarak aşağıdaki iş zekası araçlarını da kullanabilirsiniz:

Erişim denetimi

Bu makalede, veritabanı nesnelerine erişimi denetlemek için SQL yapılarının kullanılması anlatılmaktadır:

Kaynaklar