DELETE FROM (Azure Databricks’te Delta Lake)

Bir koşula uyan satırları siler. Hiçbir koşul sağlanmazsa, tüm satırları siler.

Syntax

DELETE FROM table_identifier [AS alias] [WHERE predicate]
 • table_identifier

  • [database_name.] table_name: Tablo adı, isteğe bağlı olarak bir veritabanı adı ile nitelenir.
  • delta.`<path-to-table>`: Varolan bir Delta tablosunun konumu.
 • AS diğer adı

  Tablo diğer adı tanımlayın.

 • WHERE

  Satırları koşula göre filtreleyin.

  Koşul,,,, WHERE IN NOT IN EXISTS NOT EXISTS ve skaler alt sorgular dahil alt sorguları destekler. Aşağıdaki alt sorgu türleri desteklenmez:

  • İç içe geçmiş alt sorgular, diğer bir deyişle, başka bir alt sorgu içindeki
  • NOT INÖrneğin içindeki alt sorgu OR````a = 3 OR b NOT IN (SELECT c from t)

  Çoğu durumda, kullanarak alt sorguları yeniden yazabilirsiniz NOT IN NOT EXISTS . Alt sorgularda olduğu NOT EXISTS gibi, mümkün olduğunda kullanmanızı öneririz DELETE NOT IN .

Örnek

DELETE FROM events WHERE date < '2017-01-01'

Alt sorgu örnekleri

DELETE FROM all_events
 WHERE session_time < (SELECT min(session_time) FROM good_events)

DELETE FROM orders AS t1
 WHERE EXISTS (SELECT oid FROM returned_orders WHERE t1.oid = oid)

DELETE FROM events
 WHERE category NOT IN (SELECT category FROM events2 WHERE date > '2001-01-01')