Azure'da Python uygulamaları için veri çözümleri

Aşağıdaki makaleler Azure'da çeşitli veri çözümleriyle çalışmaya başlamanıza yardımcı olur.

SQL veritabanları

Tablolar, bloblar, dosyalar, NoSQL

Büyük veri ve analiz