Azure'da Python uygulamaları için makine öğrenmesi

Aşağıdaki makaleler Azure'da çeşitli makine öğrenmesi seçenekleriyle çalışmaya başlamanıza yardımcı olur: