Azure DevOps Projeleri

Azure DevOps Projeleri, mevcut kodunuzu ve Git deponuzu getirdiğiniz ya da Azure’da bir sürekli tümleştirme (CI) ve sürekli teslim (CD) işlem hattı oluşturmak üzere örnek uygulamalardan birini seçtiğiniz basitleştirilmiş bir deneyim sunar.

5 Dakikalık Hızlı Başlangıçlar

Uygulama türünüzü derleme ve seçtiğiniz Azure hizmetine dağıtma hakkında bilgi edinin:

Adım adım öğreticiler

DevOps Projelerini kullanarak yayın işlem hatları oluşturmayı öğrenin

  1. GitHub ile kendi kodunuzu getirme
  2. ASP.NET uygulamanızı Azure Sanal Makineler'e dağıtma
  3. ASP.NET uygulamanızı ve Azure SQL Veritabanınızı dağıtma
  4. Uygulamanızı Azure Container Service ve Kubernetes’e dağıtma
  5. Uygulamanızı Azure Service Fabric’e dağıtma