Azure Artifacts belgeleri

Bir kez kodlayın ve paketlerinizi kuruluşunuzda paylaşabilirsiniz. Daha güvenilir ve ölçeklenebilir derlemeler için, özel NuGet, NPM, Maven, Python ve evrensel paketlerinizi Azure Artifacts ile barındırın.

Maven yapıtları ve akışları kullanma

Hızlı Başlangıç

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Python paketlerini yayımlama

Hızlı Başlangıç

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Evrensel paketleri yayımlama

Hızlı Başlangıç

Nasıl Yapılır Kılavuzu