Uygulamaları tümleştirmeIntegrate applications

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018

Doğrudan HTTP çağrıları yapmak için REST API 'lerini kullanarak Azure DevOps ile tümleştirilen özel uygulamalar veya hizmetler oluşturabilir veya .NET istemci kitaplıklarımızı kullanabilirsiniz.You can build custom applications or services that integrate with Azure DevOps by using the REST APIs to make direct HTTP calls, or use our .NET Client Libraries.

Uygulamanızda Azure DevOps ile etkileşim kurma ile birlikte, bolluk veya Jenkins gibi popüler üçüncü taraf hizmetlerle de tümleştirilebilir.Along with interacting with Azure DevOps in your application, you can also integrate with popular third-party services such as Slack or Jenkins.

Başlamak için bkz.:To get started, see:

KaynaklarResources