Proje vizyonunuzu paylaşma, proje etkinliğini görüntüleme

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018-TFS 2015

Projenizi ekibinizle paylaşma, proje üyeleri ekleme ve en son proje etkinliğini denetleme hakkında bilgi edinin. Projenizi ve amacınızı ve takım üyelerinin projeye bir proje BENIOKU dosyası veya bir proje wiki aracılığıyla katkıda bulunma yollarını paylaşabilirsiniz.

Proje wiki 'yi kullanmak istiyorsanız, önce projeniz için bir wiki oluşturun. Daha sonra, Proje özet sayfasını wiki 'yi işaret etmek üzere değiştirebilirsiniz.

Proje giriş sayfasında, projenizi ekibinizle paylaşma, proje üyeleri ekleme ve en son proje etkinliğini denetleme. Projenizi ve amacınızı ve takım üyelerinin proje BENIOKU dosyası aracılığıyla projeye katkıda bulunma yollarını paylaşabilirsiniz.

Not

Proje sayfanızda kullanılabilen özellikler ve işlevler, Takım projenizioluşturduğunuzda seçtiğiniz kaynak denetimine, git 'e veya Team Foundation sürüm denetimi (TFVC) bağlıdır.

Önkoşullar

 • Proje yöneticileri grubunun bir üyesi olmanız veya Proje düzeyi bilgilerini düzenle Izninizin şunları yapmasına izin ver olarak ayarlanmış olması gerekir:
  • Proje sayfasında bilgileri düzenleme
  • Projenizi paylaşmak için kullandığınız depoyu değiştirme
  • Proje üyeliğini Yönet
 • Bir sayfayı düzenlemek için depoya veya dala katkıda bulunan ya da katkıda bulunma Izinlerinin izin ver olarak ayarlanmış olması gerekir.
 • Proje sayfasını görüntülemek için projenin geçerli bir üyesi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz . güvenlik, üyelik ve Izinler hakkında; Geçerli Kullanıcı grupları.

Açık Proje Özeti

Web tarayıcınızdan genel bakış > Özeti' ni seçin. Henüz bir projeniz yoksa bir proje oluşturun.

Henüz proje özetinizi ayarlamadıysanız, bu hoş geldiniz sayfasını görürsünüz:

Açık Proje Özeti, yeni gezinti

Başlamak için aşağıdaki görevlerden birini seçin:

Projenizin görev desteğini desteklemek için proje deposunda veya Proje wiki'de TUTTUĞUNUZ bir Benioku dosyası seçin. Bir BENIOKU dosyası veya wiki arasında seçim yapmak için bkz. depoyu değiştirme. Projeniz için bir BENIOKU dosyası tanımlamak için bkz. git deponuz için bir Benioku dosyası başlatma veya TFVC DEPONUZ için bir Benioku dosyası başlatma.

Web tarayıcınızdan, takım projesi açılan menüsünü açın ve giriş sayfasını seçin. Projeniz yoksa bir takım projesi oluşturun.

Açık Proje Özeti

Projeniz için bir BENIOKU dosyası tanımlamak için bkz. git deponuz için bir Benioku dosyası başlatma veya TFVC DEPONUZ için bir Benioku dosyası başlatma.

Not

Bu bölümde açıklanan proje sayfası TFS 2017,1 ve üzeri sürümlerde kullanılabilir. TFS 2015 ve TFS 2017 ' de kullanılan karşılama sayfasının yerini alır.

Git deposu için bir BENIOKU dosyası başlatma

Proje ve amacınızı paylaşabilir ve takım üyelerinin projeye bir proje BENIOKU dosyası aracılığıyla katkıda bulunmak için yollar sağlayabilirsiniz. Git projeleri için, README.md dosyasının varsayılan daldaki her deponun kökünde olması gerekir. Git tabanlı projelerde sol bölme diğer depolara gezinmeyi destekler. Her depo için ayrı bir karşılama sayfası/README. MD dosyası oluşturulabilir.

 1. Repos>dosyalarını açın. Bu sayfa, bir depoyu kopyalama, gönderme, içeri aktarma veya başlatma seçeneklerinden birini belirlediğinizde deponuza kod ekleyerek hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olacak.

 2. Benioku Ekle onay kutusu işaretli olarak, Başlat' ı seçin.

  BENIOKU dosyasını başlatma, en son sürümler ekran görüntüsü

  Proje deposuna varsayılan bir BENIOKU dosyası eklenir, bu durumda fabrikam test deposu.

 3. Genel bakış > özetine dönün ve proje sayfası için Benioku dosyasını seçin. Düzenle'yi seçin.

  BENIOKU dosyası seçin, yeni gezinti

 4. BENIOKU dosyasını oluşturduğunuz proje deposunu seçin.

  BENIOKU dosyasının bulunduğu depoyu seçin, yeni gezinti

 5. BENIOKU dosyasını düzenlemek için BENIOKU dosyası bağlantısını seçin.

  BENIOKU dosyasını düzenleme, yeni gezinti

  BENIOKU dosyası için Repos>dosyalar sayfasına yönlendirilirsiniz. Git deposundaki başka bir dosya gibi BENIOKU Marku dosyasını düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Bir markın dili kullanarak README dosyasını biçimlendirebilir ve görüntü ekleyebilirsiniz. BENIOKU dosyası ekleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. deponuzu ve markı Kılavuzu Için Benioku dosyası oluşturma .

 1. Proje giriş sayfasını açın.

 2. Benioku Ekle onay kutusu işaretli olarak, Başlat' ı seçin.

  BENIOKU dosyasını başlatma ekran görüntüsü, yeni gezinti

  Proje deposuna varsayılan bir BENIOKU dosyası eklenir, bu durumda fabrikam test deposu.

 3. Project README.md dosyasını düzenlemek için Düzenle' yi seçin.

  Git yeni proje özet sayfası

  BENIOKU dosyasını biçimlendirmek ve görüntü eklemek için markın dilini kullanın. BENIOKU dosyası ekleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. deponuzu ve markı Kılavuzu Için Benioku dosyası oluşturma .

 1. Doğrudan hoş geldiniz sayfasından düzenleyebilirsiniz.

  Proje sayfası, hoş geldiniz markı sayfasını Düzenle

  Not

  Git deposunda ilke ayarlarsanız, hoş geldiniz sayfasındaki değişiklikler çekme isteği olarak yapılmalıdır.

 2. Başka bir sayfa eklemek için, henüz mevcut olmayan yeni bir markı dosyasına bağlantı girin, örneğin:

  [page-1](./page-1.md)

 3. Dosyayı kaydettikten sonra bağlantıyı seçin. Dosyayı düzenlemek ve deponuza yürütmek için istemde yanıtlayın.

TFVC deposu için bir BENIOKU dosyası başlatma

Sürüm denetimi için TFVC 'yi seçmiş olan projeler için, README.md dosyasının takım projesi klasörünüzün kökünde olması gerekir (örneğin, $/TeamProject/Readme.exe/MD).

 1. Repos>dosyalarını açın.

 2. Proje açıklaması ekle' yi seçin.

  Hoş geldiniz sayfası, TFVC yeni proje, Benioku dosyası oluşturma, yeni gezinti

 3. TFVC deposunu seçin ve Kaydet' i seçin. Depoda henüz bir BENIOKU dosyası oluşturulmadıysa, aşağıdaki iletiyi görürsünüz.

  Bu proje iletişim kutusu, yeni gezinti

 4. BENIOKU dosyası oluşturmak için, Repos>dosyaları ' nı seçin ve proje deposuna bir dosya eklemek için yeni dosya ' yı seçin.

 5. Dosyayı README.MD olarak adlandırın.

  Yeni dosya Ekle iletişim kutusu, yeni gezinti

 6. BENIOKU dosyanızın içeriğini markın biçiminde ekleyin ve sonra Iade et... seçeneğini belirleyin.

  BENIOKU dosyası içeriğini girin, yeni gezinti

 7. BENIOKU dosyasının iade etme işlemini gerçekleştirmek için Iade et ' i seçin.

  İade BENIOKU dosyası iletişim kutusu, yeni gezinti

 8. Özet >Özeti ' ni seçerek, proje özet SAYFANıZı görüntülenecek Readme dosyası ile gözden geçirin.

  BENIOKU dosyası görüntülenirken proje özet sayfası.

 1. Proje giriş sayfasını açın.

 2. Benioku oluştur' u seçin.

  Karşılama sayfası, TFVC yeni proje, BENIOKU oluştur

  Proje deposuna varsayılan bir BENIOKU dosyası eklenir, bu durumda Fabrikam Fiber TFVC deposu.

 3. BENIOKU dosyasını hemen düzenleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde Iade et' i seçin.

  Düzenleme sayfası, yeni gezinti
  Proje klasörünün kökündeki tüm ek markın dosyaları (*. MD uzantılı olanlar), daha fazla bilgi sağlayabilmeniz için bunlar arasında kolay gezinme için sol bölmede de görünür.

Proje etkinliğini görüntüleme, proje üyeleri ekleme

Bilgi paylaşmanın yanı sıra, proje özet sayfası, ziyaretçilerden proje etkinliğinizin bir kuşbakışı görünümünü sağlamak için uygulamalardan veri çeker.

Projeye Kullanıcı eklemek için Ekle ' yi seçin . Yalnızca kuruluşa zaten eklemiş olduğunuz bir projeye kullanıcı ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. takım projesine veya takıma Kullanıcı ekleme.

Proje istatistikleri

Projeye Kullanıcı eklemek için Ekle düğmesini seçin. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. takım projesine veya takıma Kullanıcı ekleme.

Proje giriş sayfası, etkinlik

Depoyu değiştirme

Proje vizyonunuzu desteklemek için kullanılan depoyu, yerleşik wiki'nizin giriş sayfasına işaret eden bir şekilde değiştirebilirsiniz.

 1. Genel bakış > Özeti ' ni açın.

 2. Düzenle'yi seçin.

  BENIOKU dosyası seçin, yeni gezinti

  Düzenle' yi görmüyorsanız proje yöneticileri grubunun bir üyesi değilsiniz. Devam etmek için yönetici olarak eklendi .

 3. Farklı bir depo seçin veya wiki seçeneğini belirleyin.

  Farklı bir depo seçin veya wiki seçeneğini belirleyin.

  İpucu

  Wiki seçeneğini belirlerseniz yalnızca wiki giriş sayfası görüntülenir. Ek wiki sayfalarına erişmek için wiki 'ye gidin.

 1. Proje giriş sayfasında Değiştir' i seçin.

  Proje sayfası, depoyu değiştirme

  Değişiklik bağlantısını görmüyorsanız, proje yöneticileri grubunun bir üyesi değilsiniz. Devam etmek için yönetici olarak eklendi .

 2. Dosya Seç iletişim kutusunda, açılan menüden var olan bir depoyu seçin veya aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi wiki seçeneğini belirleyin.

  Web portal, Project page, Select file to display dialog

  İpucu

  Yalnızca wiki giriş sayfası görüntülenir. Ek wiki sayfalarına erişmek için wiki 'ye gidin.

Sonraki adımlar