Güvenlik ve uyumluluk değerlendirmesi görevi

Azure ilkesi , tanımlı BT ilkelerine karşı kaynak uyumluluğunu değerlendirmenize ve zorlamanıza olanak sağlar. Güvenlik risklerini belirlemek, analiz etmek ve değerlendirmek ve riskleri azaltmak için gereken risk azaltma ölçümlerini belirlemek için bu görevi bir geçit içinde kullanın.

Erişim

Yalnızca bir kapıolarak kullanılabilir. Bu görev, derleme veya sürüm ardışık düzeninde desteklenmez.

Görevi yayın ardışık düzeninde bir kapı olarak kullanma

YAML kod parçacığı

# Check Azure Policy compliance
# Security and compliance assessment for Azure Policy
- task: AzurePolicyCheckGate@0
  inputs:
    azureSubscription: 
    #resourceGroupName: # Optional
    #resources: # Optional

Önemli

Hizmet bağlantıları değişkenle belirtilemez.

Bağımsız değişkenler

ParametrelerDescription
Azure aboneliğiIstenir İlkelerin zorlanmasını istediğiniz Azure Resource Manager aboneliğini seçin.
Kaynak grubuKaynak grubunu seçin veya bir değişken adı belirtin.
Kaynak adıİlke uyumluluğunu denetlemek istediğiniz Azure kaynaklarının adını seçin.