Chef Bıis görevi

Azure Pipelines

Chef iş istasyonunuzda bıçak komutlarıyla betikleri çalıştırmak için bu görevi kullanın.

YAML kod parçacığı

# Chef Knife
# Run scripts with Knife commands on your Chef workstation
- task: ChefKnife@1
  inputs:
    connectedServiceName: 
    scriptPath: 
    #scriptArguments: # Optional

Bağımsız değişkenler

Bağımsız DeğişkenDescription
Chef aboneliğiIstenir Bıçak komutlarını çalıştırmadan önce yapılandırılacak Chef aboneliği
Betik yoluIstenir Betiğin yolu. Tam yol veya varsayılan çalışma dizinine göreli olmalıdır.
Betik bağımsız değişkenleriSeçim Betiğe geçirilecek ek parametreler. Sıra sayısı veya adlandırılmış parametreler olabilir.
Denetim seçenekleri

Açık kaynak

Bu görev GitHub 'daaçık kaynaktır. Geribildirim ve katılımlar hoş geldiniz.