Azure ağ Load Balancer görevi

Azure Pipelines

Bir Azure sanal makinesinin ağ arabirimine bir yük dengeleyicinin adres havuzuna bağlanmak veya bağlantıyı kesmek için bu görevi kullanın.

YAML kod parçacığı

# Azure Network Load Balancer
# Connect or disconnect an Azure virtual machine's network interface to a Load Balancer's back end address pool
- task: AzureNLBManagement@1
  inputs:
    azureSubscription: 
    resourceGroupName: 
    loadBalancer: 
    action: # Options: disconnect, connect

Bağımsız değişkenler

Bağımsız Değişken Description
ConnectedServiceName
Azure Aboneliği
Istenir Dağıtım için Azure Resource Manager aboneliğini seçin
Bağımsız değişken diğer adları: azureSubscription
ResourceGroupName
Kaynak Grubu
Istenir Kaynak grubu adını seçin
LoadBalancer
Load Balancer adı
Istenir Yük dengeleyiciyi seçin veya girin
Action
Eylem
Istenir
Bağlantıyı kes: sanal makinenin birincil ağ arabirimini yük dengeleyicinin arka uç havuzundan kaldırır. Ağ trafiği almayı durdurmaları.
Bağlan: sanal makinenin birincil ağ arabirimini yük dengeleyici arka uç havuzuna ekler. Yük dengeleyici kaynağı için Yük Dengeleme kurallarına göre ağ trafiğini almaya başlar.

Açık kaynak

Bu görev GitHub 'daaçık kaynaktır. Geribildirim ve katılımlar hoş geldiniz.