Azure DevOps ve Takım Gezgini için klavye kısayolları
Test shortcuts Test

         Test planlarını aç
        Paylaşılan parametreleri aç
         Çalıştırmaları aç

       Açık makineler
Test Plan shortcuts

Test planı

     1 açık test
     2 grafik aç

      testleri Yürüt

   t, b Seçili testleri engellenmiş olarak işaretle
   t, f Seçili testlerin başarısız olması
   t, n Seçili testleri yok olarak işaretle
   t, p Seçili testleri geçir
   t, r Testleri etkin olarak Sıfırla

CTRL + SHIFT + f Sonuçları filtrele
   v, g Kılavuzu görüntüle

Test parameter shortcuts Parametreler

               Parametre kümesi kılavuzunu görüntüle
               Özellikleri aç

           Parametre kümesi Ekle
           Test çalışması Ekle
           Test çalışmalarını aç bölmesi
Test run shortcuts Test çalıştırmaları

               Test çalıştırmaları
               Filtreyle

Wiki

Not

Wiki sayfalarını yönetmeye yönelik klavye kısayolları TFS 2018,2 veya sonraki sürümlerde desteklenir. TFS 2018,2 ' ü indirmek için bkz. Team Foundation Server 2018 güncelleştirme 2 sürüm notları.

Wiki sayfalarını yönetirken veya düzenlediğinizdeaşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Geçerli kısayolları görüntülemek için bir wiki sayfasından ? yazın.

Not

aşağıdaki kısayollar, web portalından Azure DevOps Services ve TFS 2018,2 ve sonraki sürümleri için kullanılabilir.

Manage wiki keyboard shortcuts
    n yeni sayfa ekle
    e sayfasını Düzenle
    c yeni alt sayfa oluştur
CTRL + Sayfayı sıranın altına taşı
CTRL + Sayfayı yukarı taşı
CTRL + P Yazdırma sayfası
CTRL + SHIFT + b Seçili metinden iş öğesi oluştur

Edit wiki page keyboard shortcuts

Ctrl + b Kalın metin
CTRL + ı Metni italik yap
Ctrl + k Köprü Ekle
Ctrl + c Metni Kopyala
Ctrl + v Kopyalanmış metni Yapıştır
CTRL + SHIFT + f Tabloları Biçimlendir

CTRL + s Değişiklikleri Kaydet
CTRL + ENTER Kaydet ve Kapat
ESC ~Eksik

Manage wiki keyboard shortcuts

    n yeni sayfa ekle
    e sayfasını Düzenle
    c yeni alt sayfa ekle
CTRL + Sayfayı yukarı taşı
CTRL + Sayfayı sıranın altına taşı
CTRL + P Yazdırma sayfası
CTRL + SHIFT + f Filtre sayfası

Edit wiki page keyboard shortcuts

Ctrl + b Kalın metin
CTRL + ı Metni italik yap
Ctrl + k Köprü Ekle
Ctrl + c Metni Kopyala
Ctrl + v Kopyalanmış metni Yapıştır
CTRL + SHIFT + f Tabloları Biçimlendir
CTRL + s Değişiklikleri Kaydet
CTRL + ENTER Kaydet ve Kapat
ESC ~Eksik

Takım Gezgini gezinme kısayolları

Takım Gezgini çalışırken bu kısayolları kullanın.

Gidin

CTRL + 0, a Web portalını aç
CTRL + 0, bDerlemeyi
CTRL + 0, cBağlan açın
CTRL + 0, d Açık Belgeler
CTRL + 0, eDalları aç (git)
CTRL + 0, g Açık değişiklikler (git)
CTRL + 0, h Giriş sayfası aç
CTRL + 0, ı Çalışmalarımı aç (TFVC)
CTRL + 0, pBekleyen değişiklikleri aç (TFVC)
CTRL + 0, r Açık raporlar
CTRL + 0, s Ayarlar açın
CTRL + 0, w Açık Iş öğeleri
CTRL + 0, yEşitlemeyi aç (git)

CTRL + ' Odağı arama kutusuna taşı
Alt + 0 Odağı sayfanın en üstüne taşı
Alt + 1... 9 odağı Visible bölümüne taşı [1-9 arası]
Alt +      Odağı sonraki/önceki bölüme taşı

Bağlam menüsü

↓            Bağlam menüsünü aç
ESC Bağlam menüsünü kapat
←→         Odağı sola/sağa taşı
↑↓         Odağı yukarı/aşağı taşı
Şunu girin Bağlam menüsünü seçin

İş öğesi komutları

Alt + m, g Çalışma öğesini aç
Alt + m,bir iş öğesi Ekle
Alt + a, ssorgu ekleme
SHIFT + alt, c Seçili iş öğesini Kopyala
SHIFT + alt, l Yeni iş öğesine bağla
Şunu girin Seçili iş öğesini aç

Sorgu sonuçları görünümü veya bir iş öğesi formu içindeki bağlantılı iş öğelerinin listesi gibi bir iş öğeleri listeniz olduğunda sorgu sonuçları kısayollarını kullanabilirsiniz.

Sorgu düzenleyicisi Eylem Sorgu sonuçları Eylem
← → Odağı sola/sağa taşı ← → Sola/sağa kaydır
↑↓ Odağı yukarı/aşağı taşı PgUp/PgDn Yukarı/aşağı kaydır
SHIFT + Ardışık yan tümceleri Vurgula SHIFT + Ardışık satırları vurgula
SHIFT + Odağı her seferinde bir alan sola taşı SHIFT + alt, n Odağı sonraki öğeye taşı
SHIFT + Odağı tek seferde bir alan sağa taşı SHIFT + alt, p Odağı önceki öğeye taşı
Erer Odağı geçerli yan tümcenin sonuna taşı Erer Odağı listenin sonuna taşı
Enter Odağı aşağı taşı Enter Seçili iş öğesini aç
Sekme Odağı tek seferde bir alan sağa taşı Giriş Ekranı Odağı listenin en üstüne taşı
Ctrl + c Seçili yan tümceyi Kopyala +/- Geçerli satırı Genişlet/Daralt
CTRL + s Değişiklikleri Kaydet (düzenleyici) CTRL + s Değişiklikleri Kaydet (sonuçlar)
Ctrl + v Kopyalanmış yan tümceyi yapıştır F5 Yenile
Tuşunun Geçerli alanın veya yan tümcesinin içeriğini Sil

Takım Gezgini yüklensin

Takım Gezgini, Visual Studio bir eklentisidir. ücretsiz Visual Studio Community, diğer Visual Studio sürümünü veya Visual Studio Takım Gezgini 2017 ' i yükleyerek Takım Gezgini erişim elde edersiniz.

Takım Gezgini çalışmahakkında daha fazla bilgi edinin.

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018-TFS 2015

Azure DevOps veya Takım Gezgini içinde çalışırken bu makalede listelenen klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. bu kısayollara ek olarak, araçlar/seçenekler/ortam/klavye sayfasından Visual Studio ' de kendi kısayollarınızı atayabilirsiniz .

Web portalı 'nda gezinme konusunda belirli yönergeler için bkz. Web portalı gezintisi.

Web portalı

Azure DevOps için web portalında çalışırken bu klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Listelerde gezin

Kısayol Eylem
Sekme Odağı taşı
← → Odağı sola/sağa taşı
↑ ↓ Odağı yukarı/aşağı taşı
Ctrl+Home Odağı listenin en üstüne taşı
Ctrl+End Odağı listenin sonuna taşı
CTRL + Öğeyi listede yukarı/aşağı taşı
SHIFT + Ardışık öğeleri vurgula
Menü Bağlam menüsünü aç
Esc Bağlam menüsünü kapat
Enter Seçili menü öğesini seçin

Web portalı, genel kısayollar

Genel ve sayfaya özgü kısayollara erişmek için yazın.

Not

TFS 2015,2 ve üzeri sürümler için aşağıdaki kısayollar kullanılabilir. Genel ve sayfaya özgü kısayollara erişmek için yazın.

Web portalından aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Global shortcuts   ?   Klavye kısayollarını göster
  pprojelere ve takımlara git

g, hProjeler ana sayfasına git
g, bPipelines git
g, cRepos git
g, tTest Plans git
g, sProject Ayarlar git
g, wBoards git

/ veya / odağı aramaya taşı
f,n Sonraki bölüme odaklan
f,p Önceki bölüme odaklan

Web portalında aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Global shortcuts   ?   Klavye kısayollarını göster
   p Projelere ve takımlara gidin

g,h Projeler giriş'e gidin
g,wBoards veya Work'e gidin
g,c Repos veya Code'a gidin
g,b Pipelines veya Derleme ve sürüm'e gidin
g,t Test Plans veya Test'e gidin
g,sProject Ayarlar'a gidin

f,n Sonraki bölüme odaklan
f,p Önceki bölüme odaklan
/ Odağı aramaya taşıma

Sayfaya özgü kısayollar yalnızca belirli bir sayfada olduğunda çalışır. Örneğin, Kod sayfasını açmak için g cyazın ve ardından çekme isteği oluşturmak için c p yazın. Odak giriş denetimine bağlı değilken bu gezinti kısayolları çalışır.

Repos

Kod

aşağıdaki klavye kısayollarını kullanarak aşağıdaki klavye kısayollarını kullanarak Repos. Geçerli kısayolları görüntülemek için Genel ve hizmete özgü kısayollara erişmek için ? girin.

Kod altındaki bir sayfada çalışırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Geçerli kısayolları görüntülemek için Genel ve hizmete özgü kısayollara erişmek için ? girin.

Not

Azure DevOps Services ve TFS 2015.2 ve sonraki sürümleri için web portalında aşağıdaki kısayollar kullanılabilir.

Git depoları

Repos - Git shortcuts Repos-Git

Z Tam ekran modunu değiştir  
E Gezgin'i açma  
H Açık geçmiş  
B Dalları açma  
S Çekme isteklerini açma  
c,p Çekme isteği oluşturma
R Depo seçme  


Dosyalar

1 İçeriği aç  
2 Açık geçmiş  
T Odağı dizin yoluna taşıma  
W Dal seçme  

TFVC depoları

Repos-TFVC shortcutsRepos-TFVC
  r Select repository


Kod
  Dosyaları Aç e
  c Değişiklik kümeleri açma
  v Açık raf kümeleri


Dosyalar
  1 İçeriği aç
  2 Açık geçmiş
  t Odağı dizin yoluna taşıma

Repos or Code shortcuts

Kod
  r Select repository
  e Gezgin'i aç
  h Açık geçmiş
  b Dalları açma (Git)
  q Çekme isteklerini açma (Git)
c,p Çekme isteği oluşturma (Git)


Dosya Gezgini
  1 İçeriği aç
  2 Açık geçmiş
  t Odağı dizin yoluna taşıma
  Dal seçme (Git)
  y Commit'e geçiş (Git)
c,b Dal oluşturma (Git)

İş Öğeleri

İş Öğeleri veya İş Öğeleri sayfasından Boards aşağıdakiklavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Not

Azure DevOps Server 2019 ve sonraki sürümleri için web portalında aşağıdaki kısayollar kullanılabilir.

Work items page shortcuts
w İş öğelerini aç
l Açık biriktirme listesi
b Açık panosu
i Open sprint
q Open sorguları
z Tam ekranı iki durumlu olarak değiştir


Ctrl+Shift+f Sonuçları filtreleme
Ctrl+c Panoya kopyala
Silmek Silmek

Work items page shortcutsl Açık biriktirme listesi
b Açık panosu
i Geçerli yinelemeyi aç
t Görev panosu açma
q Open sorguları
z Tam ekranı iki durumlu olarak değiştir
Ctrl+Shift+f Sonuçları filtreleme
Ctrl+c Panoya kopyala
Silmek Silmek

İş öğesi formu kısayolları

bir iş öğesi formuyla etkileşimde bulunmak için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Geçerli kısayolları görüntülemek için formun içinde ? girin.

Not

Azure DevOps Server 2019 ve sonraki sürümleri için web portalında aşağıdaki kısayollar kullanılabilir.

Work item form keyboard shortcuts
Alt+i İş öğesini bana atama
Ctrl+Shift+d Tartışmaya gidin
Ctrl+s Değişiklikleri kaydetme
Shift+Alt+c İş öğesi başlığını kopyalama
Ctrl+Shift+, Sol sekmeye taşı (sayfa)
Ctrl+Shift+.      Sağ sekmeye taşıma (sayfa)

Work item form keyboard shortcuts
Alt+i İş öğesini bana atama
Ctrl+Shift+d Tartışmaya gidin
Ctrl+s Değişiklikleri kaydetme
Shift+Alt+c İş öğesi başlığını kopyalama
Ctrl+Shift+, Sol sekmeye taşı (sayfa)
Ctrl+Shift+.      Sağ sekmeye taşıma (sayfa)

Zengin metin alanı kısayolları

Biçimlendirilmiş her metin kutusunun içinde imlecinize tıklarken zengin metin düzenleyicisi araç çubuğu metin giriş alanı altında görüntülenir.

New Rich Text Editor toolbar

Aşağıdaki işletim sistemlerinden biri üzerinde bir web tarayıcısında çalışırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. (Komut )

Windows işletim sistemi kısayolları Mac OS kısayolları
Ctrl + b = Kalın
Ctrl + c = Metin kopyalama
Ctrl + i = İtalik
Ctrl + k = Köprü ekle
Ctrl + s = Kaydet
Ctrl + u = Alt Çizgi
Ctrl + v = Metni yapıştır
Ctrl + y = Tekrarla
Ctrl + z = Geri Al
Ctrl + . = Madde işareti listesi
Ctrl + / = Numaralı liste
Shift + : = Emoji kitaplığı
Komut + b = Kalın
Komut + c = Metin kopyalama
Komut + i = İtalik
Komut + k = Köprü ekle
Komut + s = Kaydet
Komut + u = Alt Çizgi
Komut + v = Metni yapıştır
Command + Z = Redo
Komut + z = Geri Al
Komut + . = Madde işareti listesi
Komut + / = Numaralı liste
Shift + : = Emoji kitaplığı

Zengin metin biçimlendirme araç çubuğu, biçimlendirilmiş her metin kutusunun üzerinde görünür. Yalnızca metin kutusunun içinde tıklarken etkin hale gelir.

Rich text tool bar

Bir web tarayıcısında çalışan bir web tarayıcısında düzenleyicide çalışırken aşağıdaki klavye kısayollarını Windows kullanabilirsiniz.

Ctrl + b = Kalın
Ctrl + c = Metin kopyalama
Ctrl + i = İtalik
Ctrl + k = Köprü ekle
Ctrl + s = Kaydet
Ctrl + u = Alt Çizgi
Ctrl + v = Metni yapıştır
Ctrl + y = Tekrarla
Ctrl + z = Geri Al
Ctrl + . = Madde işareti listesi
Ctrl + / = Numaralı liste
CTRL+Ara Çubuğu = Biçimlendirmeyi kaldır

Boards

Herhangi bir Kanban panosundan aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz; diğer bir Boards Boards veya Çalışma Panosu sayfasından çalışabilirsiniz.

Not

Azure DevOps Services ve TFS 2015.2 ve sonraki sürümleri için web portalında aşağıdaki kısayollar kullanılabilir.

Kanban board shortcuts

                Yeni öğe ekleme
                Yeni alt öğe ekleme

Ev İlk öğeyi seçme
Girin Öğeyi aç

Ctrl+Shift+f Sonuçları filtreleme

Ctrl+       Öğeyi yukarı taşıma
Ctrl+        Öğeyi aşağı taşıma
Ctrl+       Öğeyi sola taşı
Ctrl+       Öğeyi sağa taşıma


Ctrl+Giriş Öğeyi sütunun en üstüne taşıma
Ctrl+End Öğeyi sütunun altına taşıma
Ctrl+Shift+    Öğeyi yukarıdaki kullana taşıma
Ctrl+Shift+    Öğeyi aşağıda kullana taşıma

              Öğeyi yeniden adlandırma
               Boş alanları gösterme/gizleme
               Tüm kulanları genişletme
               Tüm kulanları daralt

Shift+Pageup Yukarıdaki ilk/sonraki kullanı seçin
Shift+Pagedown Aşağıdaki son/sonraki kullanı seçin
Kanban board shortcuts

                Yeni öğe ekleme
                Yeni alt öğe ekleme

Ev İlk öğeyi seçme
Girin Öğeyi aç

Ctrl+Shift+f Sonuçları filtreleme

Ctrl+       Öğeyi yukarı taşıma
Ctrl+        Öğeyi aşağı taşıma
Ctrl+       Öğeyi sola taşı
Ctrl+       Öğeyi sağa taşıma


Ctrl+Giriş Öğeyi sütunun en üstüne taşıma
Ctrl+End Öğeyi sütunun altına taşıma
Ctrl+Shift+    Öğeyi yukarıdaki kullana taşıma
Ctrl+Shift+    Öğeyi aşağıda kullana taşıma

              Öğeyi yeniden adlandırma
               Boş alanları gösterme/gizleme
               Tüm kulanları genişletme
               Tüm kulanları daralt

Shift+Pageup Yukarıdaki ilk/sonraki kullanı seçin
Shift+Pagedown Aşağıdaki son/sonraki kullanı seçin

Biriktirme listesi

Boards Backlogs sayfasından çalışırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Bu kısayollar bir ürün biriktirme listesi, portföy biriktirme listesi veya sprint biriktirme listesi sayfasındayken çalışır.

Boards>Backlogs page shortcuts
    m,b Öğeyi biriktirme defterine taşıma
    m,i Öğeyi geçerli yinelemeye taşıma
    e, n Öğeyi sonraki yinelemeye taşı
      INS Alt öğe Ekle
      f + ı Alt öğe Ekle
CTRL + SHIFT + f Sonuçları filtrele

Boards>Backlogs page shortcutsCtrl + Home Öğeyi en üste taşı
   m, b Öğeyi biriktirme listesine taşı
   m, ı Öğeyi geçerli yinelemeye taşı
   e, n Öğeyi sonraki yinelemeye taşı
      INS Alt öğe Ekle
CTRL + SHIFT + f Sonuçları filtrele b

İşbiriktirme listeleri sayfasından çalışırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Bu kısayollar, bir ürün biriktirme listesi, portföy biriktirme listesi veya sprint biriktirme listesi sayfasından olduğunuzda çalışır.

Work Backlogs page shortcuts
Biriktirme listeleri

Ctrl + Home Öğeyi en üste taşı

   m, b Öğeyi biriktirme listesine taşı
   m, ı Öğeyi geçerli yinelemeye taşı
   e, n Öğeyi sonraki yinelemeye taşı

         n yeni öğe bölmesini Aç
      INS Alt öğe Ekle
CTRL + SHIFT + f Sonuçları filtrele

         r üst öğeleri göster/gizle

Sorgular

Web portalında sorgularla çalışırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. geçerli kısayolları görüntülemek için Boards sorguları veya sorgularından? yazın.

Not

aşağıdaki kısayollar Azure DevOps Services veya TFS 2015,2 veya sonraki sürümlerinde kullanılabilir.

Queries keyboard shortcuts                c q Yeni sorgu
 r veya alt + r yenileme sorgusu
           Alt + q Sorguya dön
    j veya alt + n Sonraki öğe
    k veya alt + p Önceki öğe
CTRL + SHIFT + f Sonuçları filtrele

Queries keyboard shortcuts                c q Yeni Sorgu Ekle
  r veya alt + r yenileme sorgusu
           Alt + q Sorguya dön
    j veya alt + n Sonraki öğeyi seç
    k veya alt + p Önceki öğeyi seç
CTRL + SHIFT + f Sonuçları filtrele

Planlar

Yalnızca kart başlıkları ve kart ayrıntıları arasında geçiş yapmak için tgirin.

Not

TFS 2017,2 ve üzeri sürümler için Web portalından aşağıdaki kısayollar kullanılabilir. Genel ve hizmete özel kısayollara erişmek için yazın .

Delivery plans keyboard shortcutsGiriş sayfası İlk öğeyi seç
Şunu girin Öğeyi aç
n yeni öğe

CTRL + Öğeyi yukarı taşı
CTRL + Öğeyi aşağı taşı
CTRL + Öğeyi sola taşı
CTRL + Öğeyi sağa taşı
SHIFT + Zaman çizelgesini sola kaydır
SHIFT + Zaman çizelgesini sağa kaydır

tüm biriktirme dosyalarını Daralt
o tüm biriktirme listeleri Genişlet

SHIFT + PageUp Önceki takıma odaklan
SHIFT + pageaşağı Sonraki ekibe odaklan
CTRL + SHIFT + f Sonuçları filtrele

Test Plans, parametreleri ve çalıştırmaları

Test Plans veya Test'de çalışırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Not

aşağıdaki kısayollar, web portalından Azure DevOps Services ve TFS 2015,2 veya sonraki sürümleri için kullanılabilir.