Azure DevOps Server için gereken bağlantı noktaları

Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018-TFS 2013

Not

Azure DevOps Server daha önce Visual Studio Team Foundation Server olarak adlandırılmıştı.

Güvenlik duvarınız ağ bağlantı noktalarını denetliyor, ancak Azure DevOps Server bağlantı noktası erişimi gerektirir. Güvenlik duvarınızın, gerek duyduğu bağlantı noktalarından Azure DevOps Server engellemediğinden emin olmanız gerekir.

Güvenlik duvarları

Windows güvenlik duvarı kullanıyorsanız ve bu özel durumlara izin verecek şekilde yapılandırıldıysa, Azure DevOps Server için Yükleme Sihirbazı Azure DevOps Server gereken bağlantı noktalarını açar. Windows Güvenlik Duvarı özel durumlara izin verecek şekilde yapılandırıldıysa, Azure DevOps Server yüklemesi sırasında özel durumlara izin verecek şekilde yapılandırmanız gerekir. Aksi takdirde, Azure DevOps Server gereken bağlantı noktalarını el ile açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows güvenlik duvarını tek bir bilgisayarda yapılandırma.

Başka bir güvenlik duvarı ürünü kullanıyorsanız, Azure DevOps Server için gereken bağlantı noktalarının nasıl açılacağını öğrenmek için belgelerini denetlemeniz gerekir.

SQL Server için gerekli bağlantı noktaları

Aşağıdaki tablo SQL Server gereken TCP bağlantı noktalarını belirtir.

Sunucu veya uygulama bağlamı TCP Bağlantı Noktası
SQL hizmeti (veritabanı altyapısı) 1433 ¹
SQL Browser hizmeti (veritabanı altyapısı) 1434
SQL Server Analysis Services yeniden yönlendirici 2382
SQL Server Analysis Services 2383
SQL Server Reporting Services 80

¹ SQL Server, varsayılan örnek için 1433 numaralı bağlantı noktasını kullanır. Adlandırılmış örnekler için SQL Server, işletim sisteminin atadığı dinamik bir bağlantı noktası kullanır. Herhangi bir adlandırılmış örnek için SQL Server bağlantı noktası numarasını öğrenmek için SQL Server Yapılandırma Yöneticisi 'ni kullanın. Daha fazla bilgi için Microsoft Web sitesindeki şu sayfaya bakın: Windows güvenlik duvarını SQL Server erişime izin verecek şekilde yapılandırma.

Rapor sunucusu bağlantı noktası gereksinimleri

Rapor sunucusu, Azure DevOps Server çalıştıran sunucuda değilse, rapor sunucusunun Windows Yönetim Araçları (WMI) için Windows Güvenlik Duvarı 'nda bir özel durum içerdiğinden emin olmanız gerekir. Bu görevi tamamlamaya ilişkin yönergeler, kullanmakta olduğunuz işletim sistemine göre farklılık gösterir. Windows Server 2003 veya Windows Server 2003 R2 kullanıyorsanız bkz. Windows Güvenlik Duvarı üzerinden bağlanma. Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista veya Windows 7 kullanıyorsanız bkz. Windows Vista ile başlayarak WMI 'ya uzaktan bağlanma.

SharePoint ürünleri için gerekli bağlantı noktaları

Bu bölümdeki tablo, SharePoint Foundation 'ın Azure DevOps Server için Yükleme Sihirbazı tarafından yüklendiyse kullandığı TCP bağlantı noktalarını belirtir.

Bu bağlantı noktası numaraları, mevcut SharePoint ürünleri dağıtımları için farklı olabilir. SharePoint ürünlerinin hangi bağlantı noktası numaralarını kullandığını, Internet Information Services (IIS) Yöneticisi 'Ni açıp Web sitelerinin özelliklerine bakarak belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Azure DevOps Server Için SharePoint ürünlerini doğrulama.

Sunucu veya uygulama bağlamı TCP Bağlantı Noktası
Varsayılan Web sitesi 80
SharePoint Yönetim Merkezi 17012

Azure DevOps Server için gerekli bağlantı noktaları

Varsayılan olarak, Azure DevOps Server aşağıdaki TCP bağlantı noktalarını kullanır:

Sunucu veya uygulama bağlamı TCP Bağlantı Noktası
Azure DevOps Server 8080
Azure DevOps proxy sunucusu 8081

Visual Studio için Release Management 2013 için gerekli bağlantı noktaları

Varsayılan olarak, Release Management sunucusu aşağıdaki TCP bağlantı noktasını kullanır:

Sunucu veya uygulama bağlamı TCP Bağlantı Noktası
Release Management sunucusu 1000