Azure DevOps uyumluluğu

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018 - TFS 2013

Not

Azure DevOps Server adı daha önce Visual Studio Team Foundation Server.

Bir dizi araç ve istemci, Azure DevOps Services (TFS) adlı Azure DevOps Server şirket içi platformuna Visual Studio Team Foundation Server bağlanıyor. Burada, tarayıcıların ve istemcilerin hangi sürümlerinin hem Azure DevOps hem de şirket içi istemci derleme sunucusuyla Azure DevOps öğrenebilirsiniz.

Desteklenen istemciler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Hangi araçlar ve istemcilerAzure DevOps.

Web portalı tarafından desteklenen tarayıcılar

Web portalına bağlanmak için aşağıdaki tarayıcıları şirket içi Azure DevOps Services Azure DevOps kullanabilirsiniz. Edge, Firefox ve Chrome kendilerini otomatik olarak güncelleştirmektedir, bu Azure DevOps sürümü destekler.

Sürüm Edge Internet Explorer Safari (Mac) Firefox Chrome
Azure DevOps Services
Azure DevOps Server 2020.1
En son Desteklenmez 14.1 ve sonrası En son En son
Azure DevOps Server 2020 En son 11 ve sonrası 14.1 ve sonrası En son En son
Azure DevOps Server 2019
TFS 2018
TFS 2017
En son 11 ve sonrası 14.1 ve sonrası En son En son
TFS 2015 En son 9 ve sonrası 5 ve sonrası En son En son
TFS 2013 9 ve sonrası 5 ve sonrası En son En son

Visual Studio ve Takım Gezgini

Farklı sürümler ve sürümler için üç Visual Studio Takım Gezgini. Yalnızca en son sürüm, tek istemci olduğundan Azure DevOps şirket içi sunucusundaki en son sürümle tam uyumluluğunu sağlar:

  • Bu, bu sürüm için yeni özelliklerle arabirime dahil olan bileşenleri içerir.
  • yeni projeler oluşturma gibi bazı yönetim görevlerini çalıştırmak için kullanabilirsiniz.

Önceki sürümler, eskiye göre değişen destek düzeylerine sahiptir.

Aşağıdaki tabloda, her istemci sürümüyle garanti olan destek düzeyi açıklandı. Daha eski istemciler kullanıyorsanız, burada listelenenlerin dışında ek işlevler çalışmaya devam eder. Genellikle çalışır, ancak resmi olarak test edilen ve desteklenenlerin kapsamı dışındadır.

Visual Studio/Takım Gezgini Azure DevOps Services
Azure DevOps Server 2020 ve 2019
TFS 2018
TFS 2017 ve destek notları
TFS 2015 destek notları TFS 2013 destek notları TFS 2012 destek notları TFS 2010 destek notları
Visual Studio 2019/Takım Gezgini 2019 Tam destek Yüksek düzeyde destek Yüksek düzeyde destek Yüksek düzeyde destek Yüksek düzeyde destek
Visual Studio 2017/Takım Gezgini 2017 Tam destek Yüksek düzeyde destek Yüksek düzeyde destek Yüksek düzeyde destek Yüksek düzeyde destek
Visual Studio 2015/Takım Gezgini 2015 Yüksek düzeyde destek Tam destek Yüksek düzeyde destek Yüksek düzeyde destek Yüksek düzeyde destek
Visual Studio/Takım Gezgini 2013 Genel destek Yüksek düzeyde destek Tam destek Yüksek düzeyde destek Yüksek düzeyde destek
Visual Studio/Takım Gezgini 2012 Genel destek. Git uzantısı için Visual Studio Araçları Ile Git'i destekler. Genel destek. Git uzantısı için Visual Studio Araçları Ile Git'i destekler. Yüksek düzeyde destek. Git uzantısı için Visual Studio Araçları Ile Git'i destekler. Tam destek. Git uzantısı için Visual Studio Araçları Ile Git'i destekler. Yüksek düzeyde destek
Visual Studio/Takım Gezgini 2010 Genel destek (SP1 ve uyumluluk GDR) Genel destek (SP1 ve uyumluluk GDR) Genel destek (SP1 ve uyumluluk GDR) Yüksek düzeyde destek (SP1 ve uyumluluk GDR) Tam destek (SP1 ve uyumluluk GDR)
Visual Studio/takım gezgini 2008 MSSCCı sağlayıcısı kullanılarak kullanılabilir sürüm denetimi MSSCCı sağlayıcısı kullanılarak kullanılabilir sürüm denetimi MSSCCı sağlayıcısı kullanılarak kullanılabilir sürüm denetimi MSSCCı sağlayıcısı kullanılarak kullanılabilir sürüm denetimi MSSCCı sağlayıcısı kullanılarak kullanılabilir sürüm denetimi
Visual Studio 2005 MSSCCı sağlayıcısı kullanılarak kullanılabilir sürüm denetimi MSSCCı sağlayıcısı kullanılarak kullanılabilir sürüm denetimi MSSCCı sağlayıcısı kullanılarak kullanılabilir sürüm denetimi MSSCCı sağlayıcısı kullanılarak kullanılabilir sürüm denetimi MSSCCı sağlayıcısı kullanılarak kullanılabilir sürüm denetimi

Visual Studio ve Takım Gezgini kullanıcı arabiriminde kullanıma sunulan tüm Azure DevOps Server veya TFS 'ye yönelik işlevler çalışmalıdır. Aynı sürüme sahip istemci ve sunucu arasında tam özellik desteği garantisi veriyoruz.

Not

Visual Studio en son sürümünü kullanıyorsanız, ancak geçici veya kalıcı olarak Team Foundation Server en son önceki sürümünü kullanmaya devam etmeyi planlıyorsanız, yüksek düzeyde uyumluluk bekleyebilir. Yönetici olmayan tüm senaryolar desteklenir.

Yüksek düzeyde destek

TFS 2015 ' de çalışıyorsanız ve Visual Studio veya Takım Gezgini önceki en son sürümünü çalıştırırsanız, örneğin Visual Studio 2013, çoğu özellik için Visual Studio desteğini de bekleyebilir. En son güncelleştirmeyi yüklemeniz gerekebilir. Yüklemeden sonra, yönetici olmayan tüm kişiler için ana hat senaryoları desteklenir.

Bu destek, geliştiricilerin ve Test edicilerin günlük çalışmalarına devam etmesi gereken özellikler içindir. Bu özellikler yapıları sıraya almak, sorgular çalıştırmak, belgeleri görüntülemek ve dosyaları almak, düzenlemek ve iade etmek için kullanılır. Program yöneticileri aynı zamanda bunlarla ilgili birçok özelliği kullanmaya devam edebilmelidir. Bazı senaryolar için Web erişimi 'ne güvenmeleri gerekebilir. Bu senaryolar, alan ve yinelemeleri yönetirken ve yeni sorgular yazarken oluşur.

daha eski Team Foundation Server sürümleriyle Visual Studio daha yeni sürümleri kullanıyorsanız, benzer şekilde birçok özelliğin desteklendiğinden da yararlanabilirsiniz.

önceki Team Foundation Server sürümünde kullanımda olan eski işlem şablonları yeni sunucu ile uyumlu olmaya devam etmelidir.

Genel destek

Bir istemci, sunucusundan daha eski iki sürümse, bir uyumluluk GDR yükledikten sonra genel destek alabilirsiniz. bu destek, Visual Studio Azure DevOps Server veya TFS 'den daha eski bir sürüm olduğunda gördüğünüz yüksek destek düzeyine benzer. Bazı Mainline olmayan senaryolara yönelik deneyim azaltılabilir ancak tamamen engellenmeyebilir. Yönetici olmayanlar, günlük çalışmalarıyla tasmeden devam edebilmelidir. Daha eski işlem şablonları yeni sunucu ile uyumlu kalmalıdır.

MSSCCı desteği

Visual Studio/team Explorer 2008 ve Visual Studio 2005 artık resmi olarak desteklenmez. Sunucuya bağlanmak için, bu istemcilerin bunun yerine MSSCCı sağlayıcısı aracılığıyla arabirimi olmalıdır. MSSCCı desteği yalnızca kaynak denetimi tümleştirmesi ve MSSCCı komutları için destek içerir. Amaç, geliştiricilerin yükseltilen bir sunucuda eski uygulamalarla çalışmaya devam etmesine olanak sağlamaktır.

Takım Gezgini Her Yerde

Team Explorer Everywhere yeni sürümleri GitHub ve tutulma marketiaracılığıyla yayımlanır. en son Azure DevOps Server veya TFS sürümü ile uyumluluğu en üst düzeye çıkarmak için Team Explorer Everywhere en son sürümünü kullanın. çakışan küreler, Java veya işletim sisteminin daha eski bir sürümü için desteğe ihtiyacınız varsa, ihtiyacınız olan aralığı kapsayan Team Explorer Everywhere eski bir sürümünü kullanın. birden çok tutulma sürümü çalıştırırsanız, Team Explorer Everywhere birden çok sürümü de yan yana yüklenebilir.

Takım Gezgini Her Yerde Tutulma sürümü Azure DevOps Services
Azure DevOps Server 2020 ve 2019
TFS 2012-TFS 2018
TFS 2010 TFS 2008 TFS 2005
Team Explorer Everywhere 14.114.0 + Tutulma 4.2-4.7
Team Explorer Everywhere 2015 Tutulma 3.5-4.3
Team Explorer Everywhere 2013 Tutulma 3.5-4.3
Team Explorer Everywhere 2012 Tutulma 3.4-4.3
Team Explorer Everywhere 2010 SP1 Tutulma 3.2-3.6
Team Explorer Everywhere 2010 Tutulma 3.0-3,5

Microsoft Office tümleştirme

Azure DevOps ile tümleştirme Microsoft Office aşağıdaki istemcileri destekler:

Önemli

Azure DevOps Server 2019 ve Visual Studio 2019 ' den başlayarak, Office için Team Foundation eklentisi görsel taslak ile Microsoft Project ve Microsoft PowerPoint desteğini kullanımdan kaldırır. Project tümleştirme ve tfsfieldmapping komutu, Azure DevOps Server 2019 ve sonraki sürümlerinde veya Azure DevOps Services için desteklenmez. Eklenti Microsoft Excel desteklemeye devam eder.

Azure DevOps sürümü desteklenen Office sürümleri
Azure DevOps Services Office 2016
Office 2013
Office 2010
Azure DevOps Server 2020 Office 2016
Office 2013
Office 2010
Azure DevOps Server 2019 Office 2016
Office 2013
Office 2010
TFS 2018 Office 2016
Office 2013
Office 2010
TFS 2017 Office 2016
Office 2013
Office 2010
TFS 2015 Office 2013
Office 2010
Office 2007
TFS 2013 Office 2013
Office 2010
Office 2007
TFS 2012 Office 2010
Office 2007
TFS 2010 Office 2010
Office 2007
  • TFS 2017 veya önceki sürümlerde SharePoint kullanıyorsanız, Office ve SharePoint arasında tümleştirme için 2010 Office Office 2007 ve SP1 'e SP2 eklemeniz gerekir.
  • SharePoint 2010 Office 2013 desteklemez.

TFS derleme aracıları ve denetleyicileri

Yeni bir komut dosyası oluşturma sistemi , Web tabanlı ve platformlar arası bir derleme sistemidir.

Sürüm Desteklenen TFS derleme sürümleri
Azure DevOps Server 2020 TFS 2018 derleme Aracısı
TFS 2017 derleme Aracısı
TFS 2015 XAML denetleyicisi
TFS 2013 XAML denetleyicisi
TFS 2010 XAML denetleyicisi
Note: XAML derlemelerini kullanmak için TFS 2018,2 veya sonraki bir sürümü yükseltmeniz gerekir.
Azure DevOps Server 2019 TFS 2018 derleme Aracısı
TFS 2017 derleme Aracısı
TFS 2015 XAML denetleyicisi
TFS 2013 XAML denetleyicisi
TFS 2010 XAML denetleyicisi
Note: XAML derlemelerini kullanmak için TFS 2018,2 veya sonraki bir sürümü yükseltmeniz gerekir.
TFS 2018 TFS 2018 derleme Aracısı
TFS 2017 derleme Aracısı
TFS 2015 XAML denetleyicisi
TFS 2013 XAML denetleyicisi
TFS 2010 XAML denetleyicisi
Note: XAML derlemelerini kullanmak için TFS 2018,2 veya sonraki bir sürümü yükseltmeniz gerekir.
TFS 2017 TFS 2017 derleme Aracısı
TFS 2015 derleme Aracısı
TFS 2015 XAML denetleyicisi
TFS 2013 XAML denetleyicisi
TFS 2010 XAML denetleyicisi
TFS 2015 TFS 2015 derleme Aracısı
TFS 2015 XAML denetleyicisi
TFS 2013 XAML denetleyicisi
TFS 2010 XAML denetleyicisi
TFS 2013 TFS 2013 XAML denetleyicisi
TFS 2012 XAML denetleyicisi
TFS 2010 XAML denetleyicisi
TFS 2012 TFS 2012 XAML denetleyicisi
TFS 2010 XAML denetleyicisi
TFS 2010 TFS 2010 XAML denetleyicisi

Kullanmaya devam etmeyi planlıyorsanız, daha eski bir yapı sürümü kullanmak isteyebilirsiniz:

  • XAML derleme sistemi.
  • TFS 'nin birden çok sürümüne karşı sunucu oluşturun.
  • TFS dağıtımınızda daha eski işletim sistemlerine sahip sunucular.

TFS 2010 XAML denetleyicileri, işletim sistemlerini Windows XP ve Windows Server 2003 olarak en geriye doğru destekler.