Kuruluşta DevTest Labs

Çeviklik, esneklik ve ekonomisi içeren avantajlar nedeniyle kuruluşlar, bulutu hızla benimsemektedir. İlk adımlar genellikle geliştirme ve test iş yükleridir. Azure DevTest Labs, kurumsal geliştirme ve test senaryolarınadestek sağlayan Özellikler sunar.

İş yüklerini buluta geçiren kuruluşlar için yaygın sorunlar şunlardır:

Hedef kitle

Bu belge, dağıtımları oluşturma ve gözden geçirmekten sorumlu olan kurumsal BT planlayıcıları, mimarlar ve yöneticiler için ve işlemleri fazla görmeye yöneliktir. Bu makaleler, genel işlemi ve önerilen tasarım ilkelerini vurgular. Amaç, son olarak bir kuruluş içinde Azure DevTest Labs benimsemeyi sağlayan güvenli ve kararlı bir geliştirme/test ortamını yükseltemektir.

Kurumsal müşteriler

Birçok geçerli DevTest Labs kurumsal müşteri, geliştirme ve kuruluşlarındaki iş yüklerini test etmek için DevTest Labs 'i başarıyla kullanıyor. Daha fazla bilgi edinin.

Sonraki adımlar