Azure Event Grid belgeleri

Hem Azure hizmetlerinde hem de Azure dışı hizmetlerde gerçekleşen ilgili olaylara neredeyse gerçek zamanlı yanıt vermek için Azure Event Grid’i kullanmayı öğrenin.