Event Grid için Azure PowerShell örnekleri

Aşağıdaki tablo, Event Grid için Azure PowerShell örnekleri bağlantılarını içerir.

Event Grid abonelikler

Event Grid konuları

  • Özel konu oluştur -Event Grid özel bir konu oluşturur ve bitiş noktasını ve anahtarı döndürür.