Azure Blueprints belgeleri

Resource Manager şablonları, rol tabanlı erişim denetimleri ve ilkeler gibi yapıtları tek bir şema tanımında paketleyerek dağıtımları basitleştirin.