Verileri aktarma ve dönüştürme

Azure sağlık API 'Leri (Önizleme) için veri aktarımı ve veri dönüştürme belgeleri sayfası.

Veri dışa aktarma ayarlarını yapılandırma

Başlarken