Azure Information Protection belgeleri

Şirketinizin içinde ve dışındaki e-posta, belgeler ve hassas verileri denetleyin ve güvenli hale getirin. Nerede depolandığı veya kiminle paylaşıldığı fark etmeksizin, Azure Information Protection ile kolay sınıflandırmadan ekli etiketler ve izinlere kadar veri korumasını geliştirin.

Azure Information Protection hakkında

Genel Bakış

İstemciyi özelleştirme

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Birleşik etiketleri etkinleştirme

Genel Bakış

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Şirket içi veri depolarındaki verileri sınıflandırma ve koruma

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Etiket kullanımını izleme ve hassas bilgileri keşfetme

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Microsoft Information Protection SDK

Genel Bakış

Hızlı Başlangıç

Başvuru