Add-AadrmKeyAdd-AadrmKey

Bu cmdlet artık Azure Rights Management modülünün en son sürümünden kaldırılmıştır, çünkü Azure Rights Management hizmeti müşteri tarafından yönetilen anahtar için Azure Key Vault’u kullanır.This cmdlet is now removed from the latest version of the Azure Rights Management module, because the Azure Rights Management service uses Azure Key Vault for customer-managed keys.

Bunun yerine, Use-AadrmKeyVaultKey kullanın.Instead, use Use-AadrmKeyVaultKey. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Information Protection kiracı anahtarınızı planlama ve uygulama.For more information, see Planning and implementing your Azure Information Protection tenant key.

Buna ek olarak, modülünüzün sürümünü 2.9.0.0 veya üstü olacak şekilde güncelleştirin.In addition, update your version of the module so it is 2.9.0.0 or later. Yönergeler için AADRM PowerShell modülünü yükleme.For instructions, see Installing the AADRM PowerShell module.