RMS geliştirici kılavuzuRMS Developer's Guide

Genel bakışOverview

Artık üç nesil Rights Management SDK kullanılabilir: Android, iOS/OS X, Windows cihazları ve Linux için Microsoft Rights Management SDK 4.2, Windows Masaüstü İstemcisi için Microsoft Rights Management SDK 2.1 ve değiştirilen AD RMS SDK.Three generations of the Rights Management SDK are now available: Microsoft Rights Management SDK 4.2 for Android, iOS/OS X, Windows devices and Linux, Microsoft Rights Management SDK 2.1 for Windows Desktop Client and the superseded AD RMS SDK.

Yazılım Geliştirme SetleriSoftware Development Kits

SDKSDK AçıklamaDescription
RMS SDK 4.2RMS SDK 4.2 Android, iOS, Mac OS X, Windows Phone/RT ve Linux/C++ cihaz uygulamalarınızı, Microsoft Rights Management hizmetleri aracılığıyla bilgi koruması ile etkinleştirmek için basit bir geliştirme deneyimi sağlayan, basitleştirilmiş, ileri nesil bir araç kümesiA simplified, next-generation tool set that provides a lightweight development experience for enabling your Android, iOS, Mac OS X, Windows Phone/RT and Linux/C++ device apps with information protection via Microsoft Rights Management services
RMS SDK 2.1RMS SDK 2.1 Windows masaüstü uygulaması geliştiricileri ve sunucu tabanlı çözüm sağlayıcılar için, ürünlerinde hak yönetimini etkinleştirmelerine yönelik güçlü bir SDK teklifiA powerful SDK offering for Windows desktop application developers and server based solution providers to enable their products with rights management
AD RMS SDKAD RMS SDK ** NOT ** - Msdrm.dll dosyasındaki istemci tarafından kullanıma sunulan işlevsellikten yararlanan AD RMS SDK; Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008 ve Windows Vista ile kullanılabilir.** NOTE ** - AD RMS SDK leveraging functionality exposed by the client in Msdrm.dll is available for use in Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008, and Windows Vista. Sonraki sürümlerde değiştirilmiş ya da kaldırılmış olabilir.It may be altered or unavailable in subsequent versions. Bunun yerine, Msipc.dll dosyasındaki istemci tarafından kullanıma sunulan işlevsellikten yararlanan Microsoft Rights Management Services SDK 2.1 sürümünü kullanın.Instead, use Microsoft Rights Management Services SDK 2.1, which leverages functionality exposed by the client in Msipc.dll.
AD RMS Betik API’siAD RMS Scripting API Bir AD RMS yüklemesini yönetmek için komut dosyaları oluşturmak üzere kullanılırUsed to create scripts to administer an AD RMS installation

Kod Örnekleri ve AraçlarCode Samples and Tools

Microsoft tarafından sağlanan bu RMS kod örnekleri ve geliştirici desteği araçları koleksiyonu, tüm desteklenen işletim sistemlerine yayılır; Android, iOS/OS X, Windows Phone ve Windows Masaüstü; ve desteklenen SDK’sı ile uyumu korumak için düzenli olarak güncelleştirilir.This collection of Microsoft supplied RMS code samples and developer support tools spans all supported operating systems; Android, iOS/OS X, Windows Phone and Windows Desktop and is updated periodically to maintained compatibility with its supported SDK.

ÖğeItem İşletim sistemiOperating System Destekleyen SDK SürümüSupporting SDK Version AçıklamaDescription
IpcManagedAPIIpcManagedAPI Windows MasaüstüWindows Desktop RMS SDK 2.1 ve 2.x SDK’nın sonraki sürümleriRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK IpcManagedAPI, yönetilen uygulamanızın RMS özellikli hale gelmesini kolaylaştırmak için, RMS SDK 2.1‘nin bir .NET (C#) gösterimidir.IpcManagedAPI is a .NET (C#) representation of RMS SDK 2.1 to make it easy for your managed application to be RMS-enabled.
IPCNotepadIPCNotepad Windows MasaüstüWindows Desktop RMS SDK 2.1 ve 2.x SDK’nın sonraki sürümleriRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK IPCNotepad, kısıtlı içeriği korurken ve kullanırken her RMS özellikli uygulamanın gerçekleştirmesi gereken temel adımlarda sizi ilerleten bir örnek RMS özellikli uygulamadır.IPCNotepad is a sample RMS-enabled application that takes you through the basic steps that each RMS-enabled application should perform when protecting and consuming restricted content.
IpcDlpIpcDlp Windows MasaüstüWindows Desktop RMS SDK 2.1 ve 2.x SDK’nın sonraki sürümleriRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK IpcDlp, kısıtlı içeriği korumak ve kullanmak için bir DLP RMS özellikli uygulamanın Dosya API’si kullanarak gerçekleştirmesi gereken temel adımlarda sizi ilerleten bir örnek RMS özellikli Veri Sızıntısı Koruma (DLP) uygulamasıdır.IpcDlp is a sample RMS-enabled Data Leak Protection (DLP) application that takes you through the basic steps that a DLP RMS-enabled application should perform by using File API for protecting and consuming restricted content.
IpcAzureAppIpcAzureApp Windows MasaüstüWindows Desktop RMS SDK 2.1 ve 2.x SDK’nın sonraki sürümleriRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK IpcAzureApp, Azure uygulamasında Azure Blob Depolama birimindeki verileri korumak RMS SDK’nın nasıl kullanılacağını gösteren bir örnektir.IpcAzureApp is a sample that demonstrates how to use RMS SDK in Azure application to protect data in Azure Blob Storage.
RmsDocumentInspectorRmsDocumentInspector Windows MasaüstüWindows Desktop RMS SDK 2.1 ve 2.x SDK’nın sonraki sürümleriRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK RmsDocumentInspector, herhangi bir RMS korumalı dosya için, içerik kimliği veya kullanıcı hakları gibi bilgileri verebilecek bir araçtır.RmsDocumentInspector is a tool can give information about any RMS protected file such as content-id or user rights.
RmsFileWatcherRmsFileWatcher Windows MasaüstüWindows Desktop RMS SDK 2.1 ve 2.x SDK’nın sonraki sürümleriRMS SDK 2.1 and later versions of the 2.x SDK RmsFileWatcher, dosya sisteminde dizinleri izleyen ve örneğin dosya eklenmesi veya dosya değiştirilmesi gibi her değişikliğe RMS koruma ilkeleri uygulayan bir Windows uygulamasının nasıl derleneceğini ortaya koyan bir örnektir.RmsFileWatcher is a sample that demonstrates how to build a Windows application that watches directories in the file system and applies RMS protection policies on every change, for example file added or file modified.
iOS/OS X kullanım senaryolarıiOS/OS X usage scenarios iOS / OS XiOS / OS X RMS SDK 4.2 ve 4.x SDK’nın sonraki sürümleriRMS SDK 4.2 and later versions of the 4.x SDK Objective C kod örnekleri RMS SDK’ye alışmanızı sağlamak için önemli geliştirme senaryolarını temsil eder.Objective C code examples representing important development scenarios to get you accustomed to the RMS SDK. Örnekler arasında, Microsoft Korumalı Dosya biçimini, özel korumalı dosya biçimlerini ve özel kullanıcı arabirimi denetimlerini kullanmak vardır.Examples include use of Microsoft Protected File format, custom protected file formats, and custom UI controls.
Kullanıcı Arabirimi Kitaplığı ve Örnek uygulamaUI Library and Sample app iOSiOS RMS SDK 4.2 ve 4.x SDK’nın sonraki sürümleriRMS SDK 4.2 and later versions of the 4.x SDK GitHub’da Kullanıcı Arabirimi Kitaplıkları ve iOS için örnek uygulama, böylelikle hızlı şekilde kullanmaya başlayabilir ve standart kullanıcı arabirimimizi uygulamalarınızda yeniden kullanabilirsiniz.UI libraries and sample app for iOS at GitHub, so you can get started quickly and re-use our standard UI in your apps.
Kullanıcı Arabirimi Kitaplığı ve Örnek uygulamaUI Library and Sample app AndroidAndroid RMS SDK 4.2 ve 4.x SDK’nın sonraki sürümleriRMS SDK 4.2 and later versions of the 4.x SDK GitHub’da Kullanıcı Arabirimi Kitaplıkları ve Android için örnek uygulama, böylelikle hızlı şekilde kullanmaya başlayabilir ve standart kullanıcı arabirimimizi uygulamalarınızda yeniden kullanabilirsiniz.UI libraries and sample app for Android at GitHub, so you can get started quickly and re-use our standard UI in your apps.
Android kullanım senaryolarıAndroid usage scenarios AndroidAndroid RMS SDK 4.2 ve 4.x SDK’nın sonraki sürümleriRMS SDK 4.2 and later versions of the 4.x SDK Java kod örnekleri RMS SDK’ye alışmanızı sağlamak için önemli geliştirme senaryolarını temsil eder.Java code examples representing important development scenarios to get you accustomed to the RMS SDK. Örnekler arasında, Microsoft Korumalı Dosya biçimini, özel korumalı dosya biçimlerini ve özel kullanıcı arabirimi denetimlerini kullanmak vardır.Examples include use of Microsoft Protected File format, custom protected file formats, and custom UI controls.