İstemciClient

Bu konuda, Rights Management Service İstemcisi 2.1’in amacı ve işlevi açıklanmaktadır.This topic describes the purpose and function of the Rights Management Service Client 2.1.

RMS İstemcisi 2.1, şirket içinde veya bir Microsoft veri merkezinde yüklü, RMS kullanan uygulamalar üzerinden akan bilgilere erişimi ve bu bilgilerin kullanımını korumaya yardımcı olmak üzere istemci bilgisayarlarınız için tasarlanan bir yazılımdır.The RMS Client 2.1 is software designed for your client computers to help protect access to and usage of information flowing through applications that use RMS whether installed on your premises or in a Microsoft datacenter. Lisans sözleşmesinin onaylanması ve kabul edilmesiyle birlikte, istemcilerin ortamınızdaki RMS sunucularını kullanarak ve dağıtarak hakları korunan içeriğe erişmesini sağlamak amacıyla üçüncü taraf yazılımınızla birlikte ücretsiz olarak dağıtılabilen, isteğe bağlı bir indirme olarak gelir.It ships as an optional download which can be, with acknowledgment and acceptance of its license agreement, freely distributed with your third-party software to enable client access to content that has been rights-protected by use and deployment of RMS servers in your environment.

RMS İstemcisi 2.1, kullanıcıların korunan (şifrelenmiş) içerik oluşturmasına, yayımlamasına ve kullanmasına olanak sağlayan işlevselliği kullanıma sunar.The RMS Client 2.1, exposes functionality that enables users to create, publish, and consume protected (encrypted) content. RMS özellikli uygulamalar, son kullanıcı makinesinde yüklü istemciden yararlanarak hak yönetimi bağlamında yerine getirmek amacıyla tasarlandığı görevleri gerçekleştirir.Specifically, an RMS-enabled applications leverage the client installed on the end-user machine to perform tasks that it was built to perform in the context of rights management.

Rights Management Services SDK 2.1, RMS İstemcisi 2.1 ile çalışır.The Rights Management Services SDK 2.1 works with RMS Client 2.1. RMS SDK 2.1 üzerinde oluşturulan hakları etkinleştirilmiş uygulamaların RMS İstemcisi 2.1’i kullanması gerekir.Rights enabled applications built on the RMS SDK 2.1 must use the RMS Client 2.1.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. RMS İstemcisi 2.1 hakkındaki TechNet belgeleri.For more information, see the TechNet documentation on the RMS Client 2.1.