SunucuServer

Bu konuda, Azure ve Windows Server için RMS Sunucusunun amacı ve işlevleri açıklanır.This topic describes the purpose and functions of the RMS Server; for Azure and Windows Server.

Azure RMS - Azure Rights Management hizmetinin kullanılmasıyla ilgili bilgi edinmek için bkz. Hizmet uygulamanızın bulut tabanlı RMS ile çalışmasını sağlama.Azure RMS - For information on using the Azure Rights Management service, see Enable your service application to work with cloud based RMS.

Önemli

Uygulamanızı Azure RMS aracılığıyla geliştirmenizi ve test etmenizi öneririz.We recommend developing and testing your application via Azure RMS.

Windows Server - Windows Server 2008'den itibaren, şirket içi sunucularda RMS kullanmak için RMS hizmetini bir rol olarak ekleyip yükleyebilir ve yapılandırabilirsiniz.Windows Server - For RMS on premise servers, beginning with Windows Server 2008, you can install and configure the RMS service by adding it as a role. Hizmeti önceki işletim sistemlerinde yüklemek için, Microsoft Windows Rights Management Services Service Pack 2’de Microsoft İndirme Merkezi'nden indirin.To install the service on prior operating systems, download it from the Microsoft download center at Microsoft Windows Rights Management Services with Service Pack 2.

Yüklü birçok web hizmeti arasında, Windows Server’da RMS Sunucusu için uygulama geliştirme konusunda aşağıdakiler önemlidir.Of the many web services installed, the following are important for application development for RMS Server on Windows Server.

HizmetService AçıklamaDescription
YönetimAdministration RMS yönetmenizi sağlayan Yönetim web sitesini barındırır.Hosts the Administration website that enables you to manage RMS. Hizmet kök sertifika sunucularında ve lisans sunucularında çalışır.The service runs on root certification servers and on licensing servers. Yönetim betikleri yazmak için Active Directory Rights Management Services Betik API’sini kullanabilirsiniz.You can use the Active Directory Rights Management Services Scripting API to write administration scripts.
Hesap SertifikasıAccount Certification RMS sertifika hiyerarşisinde bilgisayarları tanımlayan makine sertifikaları ve kullanıcıları belirli bilgisayarlarla ilişkilendiren hak hesabı sertifikaları oluşturur.Creates machine certificates that identify computers in the RMS certificate hierarchy and rights account certificates that associate users with specific computers. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Bilgisayar Etkinleştirme ve Kullanıcı Etkinleştirme.For more information, see Activating a Computer and Activating a User.

Bu hizmet kök sertifika sunucusunda çalışır.This service runs on the root certification server.

LisanslamaLicensing Bir son kullanıcı lisansı verir.Issues an end-user license. Hizmet kök sertifika sunucularında ve lisans sunucularında çalışır.The service runs on root certification servers and on licensing servers.
YayımlamaPublishing Bir son kullanıcı lisansında numaralandırılabilecek ilkeleri tanımlayan bir verme lisansı oluşturur.Creates an issuance license which define the policies that can be enumerated in an end-user license. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Verme Lisansı Oluşturma.For more information, see Creating an Issuance License.

Hizmet kök sertifika sunucularında ve lisans sunucularında çalışır.The service runs on root certification servers and on licensing servers.

Ön sertifikaPre-certification Bir sunucunun bir kullanıcı adına hak hesabı sertifikası istemesine olanak sağlar.Enables a server to request a rights account certificate on behalf of a user. Hizmet kök sertifika sunucularında ve lisans sunucularında çalışır.The service runs on root certification servers and on licensing servers.
Hizmet BulucuService Locator RMS istemcileri tarafından bulunabilmeleri için Active Directory’ye hesap sertifikası verme, lisans verme ve yayımlama hizmetlerinin URL’sini verir.Provides the URL of the account certification, licensing, and publishing services to Active Directory so that they can be discovered by RMS clients. Hizmet kök sertifika sunucularında ve lisans sunucularında çalışır.The service runs on root certification servers and on licensing servers.