Kod örnekleriCode examples

Microsoft Rights Management SDK 4.2 örnek kodunu içerir ve çalışma projeleri bazı için desteklenen işletim sistemleri.Microsoft Rights Management SDK 4.2 includes example code and working projects for some supported operating systems.

GitHub aracılığıyla kullanılabilirAvailable via GitHub

Kullanıcı Arabirimi kitaplığımız, kendi özel Kullanıcı Arabirimi kitaplığını oluşturmak istemeyen geliştiriciler için kullanım ve koruma işlemlerine yönelik yeniden kullanılabilir Kullanıcı Arabirimi sağlar:Our UI library provides re-usable UI for consumption and protection operations for developers who don’t want to create their own custom UI:

ÖrneklerExamples

Bu konularda size, RMS SDK’nin ilgili sürümü için önemli kod öğeleri tanıtılacaktır.These topics will introduce you to important code elements for the associated version of the RMS SDK.