Geliştirici kılavuzuDeveloper guidance

Odak noktası, Microsoft Rights Management SDK 4.2, Active Directory sağ Management Services (AD RMS) hizmetinden yararlanan AD RMS özellikli uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olmaktır olabildiğince basit bir şekilde.The focus of Microsoft Rights Management SDK 4.2 is to help you build AD RMS-enabled applications that leverage Active Directory Right Management Services (AD RMS), as simply as possible.

Aşağıdaki konuların amacı RMS özellikli uygulamaları geliştirmek için tasarım işleminizi desteklemektir.The following topics are intended to support your design process for developing RMS-enabled applications.