başlarkenGet started

Microsoft Rights Management SDK 4.2’nin sürümünde ilk uygulamayı oluşturmak için hızlı başlangıç yaklaşımı, her bir işletim sistemi/platform için sunulan geliştirme ortamı kurulum kılavuzları yoluyladır.For this release of the Microsoft Rights Management SDK 4.2, your quick start approach to a first application is through the development environment setup guides for each of the operating systems / platforms. Hakları etkin uygulamanızı oluşturmaya aşağıdakilerle başlayın:Begin creating your rights enabled application by:

 1. Aşağıdaki bağlantılar tablosunu kullanarak hedef işletim sisteminiz için SDK paketini indirin.Download the SDK package for your target operating system using the following table of links.

  RMS SDK 4.2RMS SDK 4.2
  Android SDKAndroid SDK
  iOS SDKiOS SDK
  Linux / C++ SDK, Github’da açık kaynaklı proje olarak bulunurLinux / C++ SDK available on Github as an open source project
  OS X SDKOS X SDK
  Windows PhoneWindows Phone
  Windows Mağazası UygulamalarıWindows Store Applications
 2. İşletim sisteminizin kurulum kılavuzuna geçin.Proceed to the setup guide for your operating system.

  Kurulum kılavuzları kendi tabanlı uygulamalarınızı oluşturmak için geliştirme ortamınızı yapılandırmada size yol gösterir.The setup guides walk you through configuring up your development environment for creating your own based apps.

 3. Bkz. SDK genel inceleme haritası.Check out the SDK overview map.

 4. Önemli sürüm notları ve geliştirici rehberi için, Yenilikler konusuna bakın.For important release notes and developer guidance, see the What's new topic.

  KonuTopic AçıklamaDescription
  YeniliklerWhat's new MS RMS SDK 4.2, RMS uygulamasını etkinleştirmeyi yeni bir kolaylık ve esneklik seviyesine taşıyor.MS RMS SDK 4.2 takes RMS application enablement to a new level of ease and flexibility.
  Geliştirici ortamı kurulumuSetup developer environment Aşağıdaki konular, geliştirme ortamınızı belirli bir işletim sistemi için AD RMS SDK API’leri ile çalışacak şekilde nasıl ayarlayacağınızı gösterir.The following topics show you have to setup you your development environment to work with the AD RMS SDK APIs for your particular operating system.
  Kod örnekleriCode examples MS RMS SDK 4.2, desteklenen bazı işletim sistemleri için örnek kod ve çalışma projeleri içerir.MS RMS SDK 4.2 includes example code and working projects for some supported operating systems.
  Topluluk kaynaklarıCommunity resources Active Directory Rights Management Services, gittikçe büyüyen bir geliştirici topluluğu tarafından çeşitli platformlarda en iyi şekilde desteklenmektedir.Active Directory Rights Management Services is well supported by a growing community of developers on multiple platforms.