SDK yükleInstall the SDK

Bu konu, geliştirici araçlarının yüklenmesinde size kılavuzluk eder.This topic guides you through installing the developer tools.

YönergelerInstructions

Geliştirici araçlarını yüklemeInstall the developer tools

  1. İndirme Rights Management Services SDK 2.1 Microsoft Download Center'dan gelen bilgisayarınız için doğru mimari sürümünü seçmek dikkatli.Download the Rights Management Services SDK 2.1 from the Microsoft Download Center, being careful to choose the correct architecture version for your computer.

  2. Yükleme konumunuzdan yükleyici paketini çalıştırın:Run the installer package from your install location:

    ...\setup_sdk.exe...\setup_sdk.exe

    Kurulum_dosya sdk.exe hem RMS SDK 2.1 hem de Active Directory Rights Management Services Client 2.1 yükler.The Setup_sdk.exe file will install both the RMS SDK 2.1 and Active Directory Rights Management Services Client 2.1.

"Setup_sdk.exe" tarafından sisteminize yüklenen dosyalar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Geliştirme ortamı dosyalarıFor more information on the files installed on your system by "setup_sdk.exe", see Development environment files