Nasıl yapılır: API güvenlik modunu ayarlamaHow-to: set the API security mode

Dosya API uygulamanızın hangi güvenlik modunu çalıştıracağını, IpcSetGlobalProperty işlevini kullanarak seçebilirsiniz.You can choose which security mode your File API application runs in by using the IpcSetGlobalProperty function.

Uygulamanızı sunucu modunda çalışacak şekilde başlatmak için IpcSetGlobalProperty işlevini çağırın ve güvenlik modunu IPC_API_MODE_SERVER olarak ayarlayın.To initialize your application to run in server mode, call the IpcSetGlobalProperty function and set the security mode to IPC_API_MODE_SERVER. Uygulamanız varsayılan olarak IPC_API_MODE_CLIENT şeklinde istemci modunda çalışır.By default, your application will run in client mode, IPC_API_MODE_CLIENT.

Sunucu modu ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Uygulama türleri.For more information on server mode, see Application types.

Önemli  güvenlik modu, diğer bir Rights Management Services SDK 2.1 işlevi çağrılmadan önce ayarlanmalıdır.Important  The security mode should be set before any other Rights Management Services SDK 2.1 function is called. Güvenlik modu ayarlandıktan sonra, geçerli işlem için değiştirilemez.After the security mode has been set, it cannot be changed for the current process.