Desteklenen platformlarSupported platforms

Bu konu Rights Management Services SDK 2.1 desteklenen istemci ve sunucu platformlarını tanımlar.This topic identifies the Rights Management Services SDK 2.1 supported client and server platforms.

Desteklenen platformlarSupported platforms

  • Windows 10Windows 10
  • Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2012Windows Server 2012
  • Windows 8Windows 8
  • Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows 7 + SP1Windows 7 + SP1

Not  kullanımını şablonlar özelliği, Windows Server 2008'den itibaren desteklenir.Note  Use of the templates feature is supported beginning with Windows Server 2008.