TerimlerTerms

Azure Information Protection’a özel geliştirici terim tanımları koleksiyonu.A collection of developer terminology definitions specific to Azure Information Protection.

Kullanım Dışı AlgoritmalarıDeprecated Algorithm
Özellikle elektronik kod çizelgesi şifreleme moduna (ECB) başvuran eski bir içerik koruma şeması uygulayan kalıcı bir ayar.A modal setting that implements an older content protection scheme, specifically referring to electronic codebook cipher mode (ECB). Bu SDK’de, ayar AD Rights Management Services SDK'sı tarafından kullanılan MSDRM kitaplığı ile uyumlu lisanslar oluşturmanızı sağlar.In this SDK, the setting allows you to generate licenses compatible with the MSDRM library used by the AD Rights Management Services SDK.

Bu ayar, uygulamanızın içerik koruması için müşterinizin standartlarına uymayan bir şekilde içeriği korumasına neden olabilir.This setting may cause your application to protect content in a way that does not conform to your customers' standards for content protection.

Bu ayar, uygulamanızın Microsoft Rights Management SDK 3.0 ya da daha sonra eklenen tüm şifreleme geliştirmelerinden teknolojisinden yararlanan engeller.This setting will prevent your application from benefitting from any cryptographic enhancements added to Microsoft Rights Management SDK 3.0 or later.

Microsoft Korumalı Dosya BiçimiMicrosoft Protected File Format

PFile biçimi olarak da adlandırılan, bu biçim AD RMS için varsayılan dosya biçimidir ve RMS etkin uygulamalarda standart olarak işlev gösterir.Also referred to as PFile format, it is the default file format for AD RMS and functions as a standard across RMS-enabled applications.

Microsoft Rights Management SDK 4.2 tasarlanmıştır biçiminde katıştırılmış olarak PFile biçimi, uygulama geliştiriciye karşı saydamdır.PFile format is transparent to the application developer as it is embedded in the way Microsoft Rights Management SDK 4.2 is designed.