Oluşturma ve Kiracı anahtarınızı Internet üzerinden aktarma: KULLANIMDAN KALDIRILAN İÇERİKGenerate and transfer your tenant key – over the Internet: RETIRED CONTENT

Uygulama hedefi: Azure hak yönetimi, Office 365Applies to: Azure Rights Management, Office 365

Azure Rights Management müşteri tarafından yönetilen kiracı anahtarlarını (kendi anahtarını getir veya BYOK olarak da bilinir) için artık Azure Anahtar Kasası’nı kullandığından, bu makalede yer alan bilgiler geçerliliğini yitirmesi nedeniyle kaldırılmıştır.The information in this article has been removed because it is no longer relevant now that Azure Rights Management uses Azure Key Vault for customer-managed tenant keys (also known as bring your own key, or BYOK).

Daha fazla bilgi için için Azure Information Protection Kiracı anahtarınızı BYOK uygulama.For more information, see Implementing BYOK for your Azure Information Protection tenant key.