Azure Rights Management ile kullanıcıların dosyaları korumalarına yardımcı olma

Uygulama hedefi: Azure Information Protection, Office 365

İlgili: AIP birleştirilmiş etiketleme istemcisi ve klasik istemci

Not

Birleşik ve kolaylaştırılmış bir müşteri deneyimi sağlamak için Azure portalındaki Azure Information Protection Klasik istemci ve etiket yönetimi 31 Mart 2021 itibarıyla kullanım dışıdır . Klasik istemci yapılandırıldığı şekilde çalışmaya devam ederken, başka bir destek sağlanmaz ve artık klasik istemci için bakım sürümleri yayınlanmayacaktır.

Birleşik etiketlemeye geçiş yapmanızı ve Birleşik etiketleme istemcisineyükseltmenizi öneririz. Son kullanımdan kaldırma blogumuzhakkında daha fazla bilgi edinin.

Kuruluşunuz için Azure Information Protection’ı dağıttıktan ve yapılandırdıktan sonra, kullanıcılar, yöneticiler ve yardım masanız için yardım ve rehberlik sağlar:

 • Son Kullanıcı bilgileri

  Kullanıcıların, hassas bilgiler içeren belgeleri ve e-postaları nasıl ve ne zaman koruyacağını bilmesini sağlayın. Mümkün olduğunda, yeni işlemler sunmak yerine zaten bilinen işlemlere ek adımları ekleyebilmelerini sağlamak üzere, mevcut iş akışları için bu bilgileri sağlayın. İşletmenize özgü faydaları (ve riskleri) öğrenmelerini sağladığınızdan ve dosyalar ile e-postaları ne zaman korumaları gerektiğine dair rehberlik sağladığınızdan emin olun.

  AIP klasik istemciniz varsa ve Şablonlaryapılandırdıysanız, şablon adı ve açıklaması doğru olanı seçmek için yeterli değilse, hangisinin seçeci hakkında yönergeler sağlayın.

  İpucu

  Son kullanıcılar için örnek videolar:

 • Yönetici bilgileri

  Bazı uygulamalar, yöneticilerin yapılandırdığı ilkeler ve ayarlar kullanarak, otomatik olarak bilgi koruma uygular. Bu uygulamalar için, bu uygulamaları ve hizmetleri yöneten diğer yöneticiler için yönergeler sağlamanız gerekebilir.

  Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamalar Rights Management hizmetini nasıl destekler? ve Azure Rights Management hizmeti için uygulamaları yapılandırma.

 • Yardım masası bilgileri

  Kullanıcıların Azure Information Protection istemcisi varsa, yardım masası işleçleri, Office sürümünün korumayı destekleyemeyeceğini ve şu anda oturum açmış olan kullanıcı hesabını kullanma gibi bilgiler için Yardım ve geri bildirim seçeneğini kullanmasını isteyebilir. Bu seçeneği, günlük dosyalarını toplamak ve istemciyi sıfırlamak için de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Yönetim Kılavuzu: Denetim denetimleri ve sorun giderme.

  Korumalı belgelere tam hak erişimi sağlamak için geçerli istekler varsa, yardım masasının Azure Information Protection Süper Kullanıcı özelliğinikullanarak bu erişimi istemek için işlemlerin bulunduğundan emin olun. Örneğin, bu istekler bir çalışan kuruluştan ayrıldıktan sonra yasal departmandan veya bir yönetici 'den olabilir.

  Buna ek olarak, kullanıcıların bildirebileceği bazı tipik sorunlar aşağıdaki kategorileri içerebilir:

  • Oturum açma yardımı

   Azure Rights Management hizmeti bir kullanıcının kimliğini doğrulaması gerektiğinde ve önbelleğe alınmış kimlik bilgilerini kullanamadığında, kullanıcılardan kimlik bilgileri istenebilir. Gerekli kimlik bilgileri genellikle kullanıcının iş veya okul hesabı ve Office 365 kiracınızla veya Azure Active Directory kiracısıyla ilişkili parola içindir. Azure Rights Management hizmeti, Azure AD hesaplarının kimliğini doğrulayabilse de, bazı uygulamalar, kimlik doğrulaması için bir Microsoft hesabı kullanıldığında korunan içeriği de açabilir. Daha fazla bilgi

   Kullanıcılara ve yardım masasına, kullanıcılara Azure Rights Management hizmetini kullanan uygulamalar olduğunda kimlik bilgileri istendiğinde hangi hesabın kullanılacağı ile ilgili yönergeler sağlayın.

  • İçerik koruma veya kullanma sorunları

   Kullanıcıların kullandıkları uygulamalar için uygun yönergelere sahip olduğundan ve Azure Rights Management hizmeti tarafından desteklenen uygulamaları ve cihazları kullandıkları emin olun. Desteklenen uygulamalar ve cihazlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Information Protection gereksinimleri.

   Belirli bir kullanıcı veya grubun korumalı içeriği korumak veya kullanmak için Azure Active Directory tarafından yetkilendirilebileceğini onaylamak için, Kullanıcı ve grupları Azure Information Protection hazırlama' daki doğrulama denetimlerini kullanın.

   Kullanıcıların sahip olduğu haklar beklenmiyorsa, hakların açıklamasını ve kullanım hakları tablosundanuygulamaya özgü tüm uygulamaları denetleyin.

   Yalnızca klasik istemci: kullanıcılar korunan içeriği açabildikleri ancak ihtiyaç duydukları haklara sahip olmadıkları takdirde, sorun kullanıcının bir Rights Management şablonu için yapılandırılmış doğru grupta olmaması olabilir. Ya da sorun, şablonun Kullanıcı veya grup için yeniden yapılandırılması gereken bir durum olabilir.

Kullanıcıların belgeleri ve e-postaları korumalarına yardımcı olmak için uygulamaya özgü bilgiler için aşağıdaki bölümleri kullanın.

Azure Information Protection istemcisi ile bilgi koruması kullanma

Kullanıcılarda Office 2010 varsa, korumalı belge ve e-postaları korumak ve kullanmak için Azure Information Protection istemcisi gerekir. Ancak, Azure Information Protection istemcisi bu hizmeti destekleyen tüm bilgisayarlar ve mobil cihazlar için de önerilir.

Kullanıcıların belgeleri ve e-postaları korumasını kolaylaştıran ek olarak, Azure Information Protection istemcisi kullanıcıların korudukları belgeleri izlemesine olanak sağlar. Ayrıca, daha önce yetkili olan kullanıcıların artık bunlara erişmesi gerekmiyorsa, izlenen belgeler iptal edilebilir.

Windows bilgisayarlarında bu istemciyi kullanma yönergeleri için bkz. Azure Information Protection istemcisi kullanım kılavuzu.

Office 365, Office 2019, Office 2016 veya Office 2013 ile bilgi koruması kullanma

Azure Rights Management hizmetini kullanıyorsanız ve Azure Information Protection istemcisini yüklemediyseniz, kullanıcılar Office masaüstü uygulamalarında Azure Information Protection çubuğunu görmez. Ayrıca, şeritte duyarlılık düğmesini görmez veya dosya Gezgini 'nden sınıflandırıp koruyabilir . Bu eklemeler kullanıcıların belgeleri ve e-postaları korumasını kolaylaştırır. Bu kullanıcılar, aşağıdaki adımlara benzer yönergeleri izlemelidir.

İpucu

Uygulamaya özgü yardımın yanı sıra bu uygulamalarda bilgi koruma özelliğinin kullanımıyla ilgili yönergeleri bulmak için IRM ve uygulama adı ile sürümünü arayın.

Word 'deki bir belgeyi Office 365 ProPlus ' dan korumak için

 1. Microsoft Word’de bir belge oluşturun.

 2. Dosya menüsünden: bilgileri > koru belge > erişimi kısıtlar.

 3. Hızlı bir şekilde uygun kullanım haklarını uygulamak için bir şablon seçin veya Erişimi Kısıtla’yı seçip kullanım haklarını kendiniz belirtin.

  Not

  Bilgisayarınızda Rights Management daha önce kullandıysanız, erişimi kısıtla seçeneği Azure Rights Management hizmetine bağlanır ve Office IRM istemcisini yapılandırmak için kimlik bilgileri istenir. Ardından şablonu veya kullanım haklarını seçebilirsiniz.

 4. Belgeyi kaydedin.

Başkaları belgeyi açtığında, ilk önce kimlikleri doğrulanır. Belgeyi açın yetkileri yoksa, belge açılmaz. Belgeyi açmaya yetkileri varsa, belge o kullanıcı için belirtilen kısıtlı kullanım hakları ile açılır.

Örneğin, Yalnızca görüntüle kullanım hakkı, kullanıcının, önce başka bir konuma kopyalansa dahi belgeyi düzenlemesine veya kaydetmesine izin vermez.

Kullanım hakları, bir kısıtlama başlığı kullanılarak belgenin üst kısmında görüntülenir. Başlıkta, belgeye uygulanan izinler görüntülenebilir veya bunları görüntülemek için bir bağlantı sağlanabilir.

Outlook 'U Office 365 ProPlus 'tan kullanarak bir e-posta iletisini korumak için Exchange Online 'a bağlanma

 1. Outlook 'Ta, kuruluşunuzun içindeki bir alıcıya yönelik bir posta iletisi oluşturun.

 2. Seçenekler sekmesinde: izin > bir seçenek belirleyin. Örneğin: yalnızca iletme <Company Name> veya gizli veya <Company Name> gizli olmayan görünüm.

 3. İletiyi gönderin.

Korumalı içeriği görüntülemeye benzer şekilde, alıcılar korumalı e-posta iletisini açarken, önce kimlikleri doğrulanır. E-posta iletisini görme yetkisine sahip olmaları durumunda, bu kullanıcı için belirtilen kısıtlı kullanım haklarıyla açılır.

Örneğin, e-posta iletisi İletme seçeneği kullanılarak korunuyorsa, şeritteki İlet düğmesi kullanılamaz.

Web üzerinde Outlook'u kullanarak e-posta iletisini koruma

 1. Web üzerinde Outlook’ta, kuruluşunuzun içindeki bir alıcıya yönelik bir posta iletisi oluşturun.

 2. Koru seçeneğini belirleyin. Varsayılan bir yönetici tarafından değiştirilmediği takdirde, iletme seçeneği otomatik olarak seçilir. Varsayılan ayarı değiştirmek istiyorsanız, Izinleri Değiştir ' i seçin ve ardından açılır listeden bir seçenek belirleyin. Örneğin: şifreleyin veya <Company Name> -gizli.

 3. İletiyi gönderin.

Korumalı içeriği görüntülemeye benzer şekilde, alıcılar e-posta iletisini açarken önce kimlikleri doğrulanır. E-posta iletisini görme yetkisine sahip olmaları durumunda, bu kullanıcı için belirtilen kısıtlı kullanım haklarıyla açılır.

Örneğin, varsayılan iletme seçeneği ile Ileti penceresindeki ilet seçeneği kullanılamaz.