Ne yapmak istiyorsunuz?Download and install the Rights Management sharing application

İçin geçerlidir: Active Directory Rights Management Services Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Önemli

Destek sonu bildirimi: Windows için Rights Management özellikli paylaşım uygulaması, Azure Information Protection istemcisi ile değiştirilmektedir.End of support notification: The Rights Management sharing application for Windows is being replaced by the Azure Information Protection client. Bu eski uygulamaya durdurur için destek 31 Ocak 2019.Support for this older application will stop January 31, 2019.

RMS sharing uygulamasını yüklemek için yerel yönetici olmanız gerekmez.You do not have to be a local administrator to install the RMS sharing application. Ancak, yerel yönetici değilseniz ve Office 2010 kullanıyorsanız, bazı sınırlamalar uygulanır.However, if you are not and you use Office 2010, there are some limitations. Daha fazla bilgi için bu sayfadaki Yerel yönetici değilseniz ve Office 2010 kullanıyorsanız bölümüne bakın.For more information, see the If you are not a local administrator and use Office 2010 section on this page.

Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını indirme ve yüklemeTo download and install the Rights Management sharing application

 1. Microsoft web sitesinde Microsoft Rights Management sayfasına gidin.Go to the Microsoft Rights Management page on the Microsoft website.

 2. Bilgisayarlar bölümünde, Windows için RMS uygulaması simgesine tıklayıp Microsoft Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını yüklemek için Setup.exe dosyasını kaydedin.In the Computers section, click the icon for the RMS app for Windows and save the Setup.exe file to install Microsoft Rights Management sharing application.

 3. İndirilen Setup.exe dosyasına çift tıklayın.Double-click the Setup.exe file that was downloaded. Devam etmeniz istenirse, Evet’e tıklayın.If you are prompted to continue, click Yes.

 4. Microsoft RMS Kurulumu sayfasında, İleri’ye tıklayın ve yüklemenin tamamlanmasını bekleyin.On the Setup Microsoft RMS page, click Next, and wait for the installation to finish.

  Not

  RMS sharing uygulaması, en az Microsoft .NET Framework 4.0 sürümünü gerektirir.The RMS sharing application requires the Microsoft .NET Framework, minimum version 4.0. Kurulum bu sürümün yüklü olup olmadığını denetler ve yüklü değilse, yükleme bağlantısını içeren bir ileti görürsünüz.Setup checks to see whether this is installed and if it is not, you will see a message with a link to install it.

 5. Yükleme tamamlandığında bilgisayarınızı yeniden başlatmak ve yüklemeyi tamamlamak için Yeniden Başlat’a tıklayın.When the installation finishes, click Restart to restart your computer and complete the installation. Veya Kapat’a tıklayın ve yüklemeyi tamamlamak için bilgisayarınızı daha sonra yeniden başlatın.Or, click Close and restart your computer later to complete the installation.

Artık dosyalarınızı korumaya veya başkaları tarafından korunan dosyaları okumaya başlamak için hazırsınız.You’re now ready to start protecting your files or read files that others have protected.

Yerel yönetici değilseniz ve Office 2010 kullanıyorsanızIf you are not a local administrator and use Office 2010

Bilgisayarınızda yerel yönetici haklarınız olmadan oturum açtıysanız ve Kurulum, bilgisayarınızda Office 2010 sürümünün yüklü olduğunu algıladıysa, bazı senaryoların bu yapılandırma ile çalışmayacağını bildiren bir uyarı iletisi görürsünüz.If you sign in to your computer and do not have local administrative rights, and Setup detects that you have Office 2010 installed, you will see a warning message that some scenarios will not work with this configuration. Senaryolar şunlardır:The scenarios are:

 • Kuruluşunuz, Rights Management’ın şirket içi bir sürümü yerine Azure Information Protection’ın Azure Rights Management hizmetini kullanıyorsa:If your organization uses the Azure Rights Management service from Azure Information Protection rather than an on-premises version of Rights Management:

  • Office'in Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) özellikleri kullanılamaz.The Information Rights Management (IRM) features of Office will not be available. Örneğin, e-postalar için İletme seçeneği ve Word ve Excel’deki Dosya menüsünden ayarlayabileceğiniz Erişimi Kısıtla izinleri.For example, the Do Not Forward option for emails, and the Restrict Access permissions that you can set from the File menu in Word and Excel. Şerit üzerindeki Korumalı Paylaş seçeneğini ve Dosya Gezgini'ndeki sağ tıklama seçeneklerini kullanabilirsiniz.You can use the Share Protected option on the ribbon, and the right-click options from File Explorer.
 • Kuruluşunuz, Azure Information Protection’ın Azure Rights Management hizmeti yerine Rights Management’ın şirket içi bir sürümünü kullanıyorsa:If your organization uses an on-premises version of Rights Management rather than the Azure Rights Management service from Azure Information Protection:

  • Azure Rights Management hizmetini kullanan başka bir kuruluşta çalışan biri tarafından size gönderilen korumalı bir belgeyi okuyamazsınız.You won’t be able to read a protected document sent to you by somebody from another organization that’s using the Azure Rights Management service.

Yerel yönetici değilseniz ve Office 365 veya Office 2013 kullanıyorsanız, bu iletiyi görmezsiniz ve bu senaryolar desteklenir.If you are not a local administrator and use Office 365 or Office 2013, you do not see this message and these scenarios are supported.

Yükleme işlemine bu bilinen sınırlamalarla devam edebilirYou can continue the installation with these known limitations. Ya da yüklemeyi durdurabilir ve adım 3’te Setup.exe dosyasını çalıştırdığınızda Yönetici olarak çalıştır seçeneği ile birlikte yeniden çalıştırabilir veya bir yöneticiden sizin için yüklemesini isteyebilirsiniz.Or you can stop the installation and either rerun it with the Run as administrator option when you run Setup.exe in step 3, or ask an administrator to install it for you. Yöneticiler bu yükleme için komut vererek sizin için otomatik olarak yüklenmesini sağlayabilir.Administrators can script this installation for you so that it installs automatically.

Örnekler ve diğer yönergelerExamples and other instructions

Rights Management özellikli paylaşım uygulamasının kullanımına ilişkin örnekler ve nasıl yapılır yönergeleri için Rights Management özellikli paylaşım uygulaması kullanıcı kılavuzunun aşağıdaki bölümlerine bakın:For examples for how you might use the Rights Management sharing application, and how-to instructions, see the following sections from the Rights Management sharing application user guide:

Ayrıca Bkz.See Also

Rights Management özellikli paylaşım uygulaması kullanıcı kılavuzuRights Management sharing application user guide