E-posta ile paylaştığınız bir dosyayı Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını kullanarak korumaProtect a file that you share by email by using the Rights Management sharing application

İçin geçerlidir: Active Directory Rights Management Services Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

E-posta ile paylaştığınız bir dosyayı koruduğunuzda, koruduğunuz dosya özgün dosyanın yeni bir sürümünü oluşturur.When you protect a file that you share by email, it creates a new version of the original file. Özgün dosya korumasız olarak kalır, yeni sürüm ise korunur ve daha sonra göndereceğiniz bir e-posta iletisine otomatik olarak eklenir.The original file remains unprotected and the new version is protected and automatically attached to an email that you then send.

Bazı durumlarda (Microsoft Word, Excel ve PowerPoint tarafından oluşturulan dosyalarda), RMS sharing uygulaması dosyanın iki ayrı sürümünü oluşturur ve bunları e-posta iletisine ekler.In some cases (for files that are created by Microsoft Word, Excel, and PowerPoint), the RMS sharing application creates two versions of the file that it attaches to the email message. Dosyanın ikinci sürümünün bir .ppdf dosya adı uzantısı vardır ve dosyanın bir PDF gölge kopyasıdır.The second version of the file has a .ppdf file name extension and it is a PDF shadow copy of the file. Dosyanın bu sürümü, dosyayı oluştururken kullandığınız uygulamaya sahip olmayan alıcıların bile dosyayı her zaman okuyabilmesini sağlar.This version of the file ensures that recipients can always read the file, even if they don’t have the same application installed that you used to create it. Bu durum genellikle, kişiler e-postalarını mobil cihazlarından okuyup e-posta ekini bu cihazda görüntülemek istediğinde görülür.This is often the case when people read their email on mobile devices, and want to view their email attachments. Dosyayı açmak için RMS sharing uygulamasına sahip olmaları yeterlidir.All they need to open the file, is the RMS sharing application. Bundan sonra ekli dosyayı okuyabilirler, ancak dosyanın diğer sürümünü Rights Management hizmetini destekleyen bir uygulamayı kullanarak açmadan dosyayı değiştiremezler.Then, they can read the attached file, but they won’t be able to change it until they open the other version of the file by using an application that supports a Rights Management service.

Kuruluşunuz Azure Information Protection kullanıyorsa, paylaşarak koruduğunuz dosyaları takip edebilirsiniz:If your organization uses Azure Information Protection, you can keep track of the files that you protect by sharing:

 • Birisi bu korumalı ekleri açmaya çalıştığında e-posta almak için bir seçenek belirleyin.Select an option to receive emails when somebody tries to open these protected attachments. Dosyaya her erişildiğinde, dosyayı kimin ne zaman açtığını ve işlemin başarılı olup olmadığını (kimlik doğrulamasının başarılı olup olmadığını) belirten bir bildirim alırsınız.Each time the file is accessed, you will be notified who tried to open the file and when, and whether they were successful (they were successfully authenticated) or not.

 • Belge izleme sitesini kullanın.Use the documentation tracking site. Hatta belge izleme sitesinde ona erişimi iptal ederek, dosyayı paylaşmayı durdurabilirsiniz.You can even stop sharing the file, by revoking access to it in the document tracking site. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. RMS sharing uygulamasını kullanırken belgelerinizi izleme ve iptal etme.For more information, see Track and revoke your documents when you use the RMS sharing application.

Outlook Kullanımı: E-posta ile paylaştığınız bir dosyayı korumaUsing Outlook: To protect a file that you share by email

 1. E-posta iletinizi oluşturun ve dosyayı iletiye ekleyin.Create your email message and attach the file. Ardından İleti sekmesindeki RMS grubunda, Korumalı Paylaş’a ve ardından yeniden Korumalı Paylaş’a tıklayın:Then, on the Message tab, in the RMS group, click Share Protected and then click Share Protected again:

  RMS sharing uygulaması için Outlook Eklentisi

  Bu düğmeyi görmüyorsanız, RMS paylaşım uygulaması bilgisayarınızda yüklü olmayabilir, uygulamanın son sürümü yüklü olmayabilir veya yüklemenin tamamlanması için bilgisayarınızın yeniden başlatılması gerekiyor olabilir.If you do not see this button, it’s likely that either the RMS sharing application is not installed on your computer, the latest version isn’t installed, or your computer must be restarted to complete the installation. Paylaşım uygulamasını yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını indirme ve yükleme.For more information about how to install the sharing application, see Download and install the Rights Management sharing application.

 2. Bu dosya için tercih ettiğiniz seçeneklerini korumalı paylaş iletişim kutusunda belirtin ve ardından Şimdi Gönder’e tıklayın.Specify the options that you want for this file in the share protected dialog box, and then click Send Now.

E-posta ile paylaştığınız bir dosyayı korumanın diğer yollarıOther ways to protect a file that you share by email

Korumalı bir dosyayı Outlook kullanarak paylaşmaya ek olarak, aşağıdaki alternatifleri de kullanabilirsiniz:In addition to sharing a protected file by using Outlook, you can also use these alternatives:

 • Dosya Gezgini’nden: Bu yöntem tüm dosyalar için işler.From File Explorer: This method works for all files.

 • Bir Office uygulamasından: Bu yöntem, şeritte RMS grubunu göreceğiniz şekilde Office eklentisi kullanılarak RMS sharing uygulamasının desteklediği uygulamalar için işler.From an Office application: This method works for applications that the RMS sharing application supports by using the Office add-in so that you see the RMS group on the ribbon.

Dosya Gezgini veya Office uygulamasını kullanarak: E-posta ile paylaştığınız bir dosyayı korumak içinUsing File Explorer or an Office application: To protect a file that you share by email

 1. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:Use one of the following options:

  • Dosya Gezgini için: Dosyaya sağ tıklayın, RMS ile koru’yu ve ardından Korumalı Paylaş’ı seçin.For File Explorer: Right-click the file, select Protect with RMS, and then select Share Protected:

   Korumalı paylaş menü seçeneği

  • Office uygulamaları, Word, Excel ve PowerPoint için: Önce dosyayı kaydettiğinizden emin olun.For the Office applications, Word, Excel, and PowerPoint: Make sure that you have saved the file first. Ardından Giriş sekmesinde, RMS grubunda, Korumalı Paylaş’a ve ardından yeniden Korumalı Paylaş’a tıklayın:Then, on the Home tab, in the RMS group, click Share Protected and then click Share Protected again:

   Office araç çubuğu eklentisi

  Korumayla ilgili bu seçenekleri görmüyorsanız, RMS paylaşım uygulaması bilgisayarınızda yüklü olmayabilir, uygulamanın son sürümü yüklü olmayabilir veya yüklemenin tamamlanması için bilgisayarınızın yeniden başlatılması gerekiyor olabilir.If you do not see these options for protection, it’s likely that either the RMS sharing application is not installed on your computer, the latest version isn’t installed, or your computer must be restarted to complete the installation. Paylaşım uygulamasını yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını indirme ve yükleme.For more information about how to install the sharing application, see Download and install the Rights Management sharing application.

 2. Bu dosya için tercih ettiğiniz seçeneklerini korumalı paylaş iletişim kutusunda belirtin ve ardından Gönder’e tıklayın.Specify the options that you want for this file in the share protected dialog box, and then click Send.

 3. Kısa süreliğine dosyanın korunduğunu belirten bir iletişim kutusu görebilirsiniz ve ardından, alıcılara eklerin Microsoft RMS ile korunduğunu ve oturum açmaları gerektiğini bildiren, sizin için oluşturulmuş bir e-posta iletisi görürsünüz.You might quickly see a dialog box to tell you that the file is being protected, and then you see an email message created for you that tells the recipients that the attachments are protected with Microsoft RMS, and that they must sign in. Alıcılar oturum açmak için bağlantıya tıkladığında, korumalı ekinizi açabilmelerini sağlayan yönergeler ve bağlantılarla karşılaşırlar.When they click the link to sign in, they see instructions and links to ensure that they can open your protected attachment.

  Örnek:Example:

  Azure Information Protection için e-posta iletisi

  Şunu mu düşünüyorsunuz: Otomatik olarak oluşturulan .ppdf dosyası nedir?Are you wondering: What’s the .ppdf file that’s automatically created?

 4. İsteğe bağlı: Bu e-posta iletisinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.Optional: You can change anything that you want in this email message. Örneğin, e-posta iletisine konu ekleyebilir veya iletinin konusunu ya da metnini değiştirebilirsiniz.For example, you can add to or change the subject or text in the message.

  Uyarı

  Bu e-posta iletisine kişi ekleyebilir veya iletideki kişileri kaldırabilirsiniz, ancak bu, korumalı paylaş iletişim kutusunda belirttiğiniz ek için izinleri değiştirmez.Although you can add or remove people from this email message, this does not change the permissions for the attachment that you specified in the share protected dialog box. Bu izinleri değiştirmek isterseniz, örneğin, yeni bir kişiye dosyayı açma izni verin, e-posta iletisini kaydetmeden veya göndermeden kapatın ve adım 1'e geri dönün.If you want to change those permissions, for example, give a new person permissions to open the file, close the email message without saving or sending it, and return to step 1.

 5. E-posta iletisini gönderin.Send the email message.

Örnekler ve diğer yönergelerExamples and other instructions

Rights Management özellikli paylaşım uygulamasının kullanımına ilişkin örnekler ve nasıl yapılır yönergeleri için Rights Management özellikli paylaşım uygulaması kullanıcı kılavuzunun aşağıdaki bölümlerine bakın:For examples for how you might use the Rights Management sharing application, and how-to instructions, see the following sections from the Rights Management sharing application user guide:

Ayrıca Bkz.See Also

Rights Management özellikli paylaşım uygulaması kullanıcı kılavuzuRights Management sharing application user guide