Rights Management özellikli paylaşım uygulaması kullanıcı kılavuzuRights Management sharing application user guide

Uygulama hedefi: Active Directory Rights Management Services Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Önemli

Destek sonu bildirimi: Rights Management özellikli paylaşım uygulaması tarafından Windows değiştirilmektedir Azure Information Protection istemcisini.End of support notification: The Rights Management sharing application for Windows is being replaced by the Azure Information Protection client. Bu eski uygulamaya durdurur için destek 31 Ocak 2019.Support for this older application will stop January 31, 2019.

Windows için Microsoft Rights Management (RMS) paylaşım uygulaması, önemli belge ve resimlerinizi, e-posta ile gönderdiğinizde veya başka bir cihaza kaydettiğinizde bile, bunları görmemesi gereken kişilere karşı korumanıza yardımcı olur.The Microsoft Rights Management (RMS) sharing application for Windows helps you keep important documents and pictures safe from people who shouldn’t see them, even if you email them or save them to another device. Bu uygulamayı, ayrıca, diğer kişilerin aynı Rights Management koruma teknolojisini kullanarak koruduğu dosyaları açmak ve kullanmak için de kullanabilirsiniz.You can also use this application to open and use files that other people have protected by using the same Rights Management protection technology.

Bunun için, en az Windows 7 Service Pack 1 çalıştıran bir bilgisayarınızın olması yeterlidir.All you need is a computer that runs at least Windows 7 with Service Pack 1. Böylece bu ücretsiz uygulamayı Microsoft'tan indirip yükleyebilirsiniz.Then download and install this free application from Microsoft.

Yanıtını bu kılavuzda bulamadığınız sorularınız varsa bkz. Windows için Microsoft Rights Management Özellikli Paylaşım Uygulaması hakkında SSS.If you have questions that are not answered by this guide, see FAQ for Microsoft Rights Management Sharing Application for Windows. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda bu sayfada bazı sorun giderme bilgileri de vardır.This page also has some troubleshooting information, if you run into problems.

RMS sharing uygulamasının kullanımına ilişkin örneklerExamples for using the RMS sharing application

RMS sharing uygulamasını kullanarak dosyalarınızın korunmasına nasıl yardımcı olabileceğinize ilişkin bazı örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.Here are just some examples of how you might use the RMS sharing application, to help protect your files.

Şunu yapmak istiyorum:I want to …. Nasıl yapılır?How to do this
Başka bir kuruluşta çalışan, güvendiğim kişilerle güvenli bir şekilde finansal bilgi paylaşmak… safely share financial information with somebody I trust who works for another organization

Bir ortak şirketle çalışıyor ve tahmini satış rakamlarını içeren bir Excel elektronik tablosunu e-posta ile bu şirkete göndermek istiyorsunuz.You work with a partner company and want to email them an Excel spreadsheet that contains projected sales figures. Gönderdiğiniz kişilerin, rakamları değiştiremeyip yalnızca görüntüleyebilmesini istiyorsunuz.You want them to be able to view the figures but not change them.
Excel'de şerit üzerindeki Korumalı Paylaş düğmesini kullanarak, iş ortağı şirkette birlikte çalıştığınız iki kişinin e-posta adreslerini yazıp Görüntüleyen – Yalnızca Görüntüleme’yi seçin ve Gönder'e tıklayın.You use the Share Protected button on the ribbon in Excel, type the email addresses of the two people that you work with in the partner company, select Viewer – View Only, and click Send.

E-posta ortak şirkete ulaştığında, elektronik tablo yalnızca e-postadaki alıcılar tarafından görüntülenebilir ve kaydedilemez, düzenlenemez, yazdırılamaz veya iletilemez.When the email arrives at the partner company, only the recipients in the email can view the spreadsheet and they cannot save, edit, print, or forward it.

Adım adım: Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını kullanarak e-posta ile paylaştığınız bir dosyayı koruma.Step-by-step: Protect a file that you share by email by using the Rights Management sharing application.
iOS cihazı kullanan birine e-posta ile güvenli bir şekilde belge göndermek… safely send a document by email to somebody who uses an iOS device

E-postalarını iOS cihazından düzenli olarak kontrol ettiğini bildiğiniz bir iş arkadaşınıza e-posta ile çok gizli bir Word belgesi göndermek istiyorsunuz.You want to email a highly confidential Word document to a coworker, who you know, regularly checks email on their iOS device.
Dosya Gezgini'ni kullanarak dosyaya sağ tıklayın ve Korumalı Paylaş'ı seçipYou use File Explorer to right-click the file, and select Share Protected to. dosyayı iş arkadaşınıza ek olarak gönderin.send the file as an attachment to your coworker.

E-posta, alıcının iOS cihazına gider.The recipient receives the email on their iOS device. Cihazda iPad ve iPhone için Office bulunmadığından alıcı, paylaşım uygulamasının nasıl indirileceğini açıklayan e-postadaki bağlantıya tıklar, iOS cihazlarına yönelik sürümü yükler ve sonra belgeyi görüntüler¹.Because she doesn't have Office for iPad and iPhone, she clicks the link in the email that tells her how to download the sharing application, installs the version for iOS devices, and then views the document¹.

Adım adım: Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını kullanarak e-posta ile paylaştığınız bir dosyayı koruma.Step-by-step: Protect a file that you share by email by using the Rights Management sharing application.
Korumalı dosyalarımın kim tarafından ne zaman açıldığını kontrol etmek ve gerektiğinde dosyalara erişimi iptal etmek… check who’s opened my protected documents and when, and revoke access if necessary

Gizli bir tasarım belgesini olası sağlayıcılarla güvenli bir şekilde paylaştınız ve şimdi, belgeye kim tarafından, ne zaman, nerede erişildiğini görmek istiyorsunuz.You safely shared a confidential design document with potential suppliers and now you want to see who accessed it, when, and from where. Ardından, sağlayıcılardan biri işi almaya hak kazandıktan sonra, paylaştığınız kişilerin belgeyi artık okuyamamasını sağlamak için özgün belgeye erişimi iptal etmek istiyorsunuz.Then, when one of the suppliers is awarded the business, you want to revoke access to the original document so the people you shared it with can no longer read it.
Bir belgeyi e-posta ile paylaştıktan sonra, belgeye kim tarafından ne zaman erişildiğini kontrol etmek için belge izleme sitesine gidin.After you share a document by email, you go to the document tracking site to check who has access that document and when. Belge paylaşımını durdurmanız gerekirse, erişimi iptal etme seçeneğini belirleyin.When you need to stop sharing it, you select the option to revoke access.

Adım adım: İzleme ve RMS sharing uygulamasını kullanırken belgelerinizi iptal etme.Step-by-step: Track and revoke your documents when you use the RMS sharing application.
Aldığım bir e-postanın ekinde yer alan güvenli bir şekilde paylaşılmış dosya ekini okumak (ancak şirketim Rights Management kullanmadığı için okuyamıyorum)… read an attachment I’ve received in an email message that has a securely shared file attachment but I can’t read it because my company doesn’t use Rights Management

E-postayı gönderen, geçmişte birlikte iş yaptığınız için güvendiğiniz bir kişi ve gönderdiği e-postanın, olası bir yeni iş fırsatıyla ilgili bilgi içeriyor olabileceğini düşünüyorsunuz.The email sender is somebody who you trust because you’ve done business with them in the past and you suspect that they might be sending you information about a potential new business opportunity.
E-postadaki yönergeleri izleyin ve ilgili bağlantıya tıklayarak Microsoft Rights Management'a kaydolun.You follow the instructions in the email and click the link to sign up for Microsoft Rights Management. Microsoft, kuruluşunuzun Azure Information Protection’ı kapsayan bir aboneliği bulunmadığını onaylar, size ücretsiz kaydolma işlemini tamamlamanız için bir e-posta gönderir ve yeni hesabınızı kullanarak oturum açarsınız.Microsoft confirms that your organization does not have a subscription that includes Azure Information Protection, sends you an email to complete the free sign-up process, and you sign in with your new account. E-postadaki ikinci bağlantıya tıklayarak Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını yükledikten sonra, e-posta ekini açarak yeni iş fırsatıyla ilgili bilgileri görebilirsiniz.You click the second link in the email to install the Rights Management sharing app and can then open the email attachment to read about the new business opportunity.

Adım adım: Rights Management tarafından korunan dosyaları görüntüleme ve kullanma.Step-by-step: View and use files that have been protected by Rights Management.
Dizüstü bilgisayarımda kayıtlı olan ve şirketle ilgili gizli bilgiler içeren dosyaları, şirket dışındaki kişiler tarafından erişilmeyecek şekilde korumak… protect company-confidential files on my laptop so they can’t be accessed by people outside my company

Çok sık seyahat ediyorsunuz ve yetkisiz erişime karşı korunması gereken bir klasörde bulunan dosyalara erişmek ve bu dosyaları güncelleştirmek için dizüstü bilgisayarınızı kullanıyorsunuz.You travel a lot and use your laptop to access and update files in a folder that must be secured against unauthorized access.
Dizüstü bilgisayarınızda RMS sharing uygulaması yüklü.You have the RMS sharing application installed on your laptop. Dosyaları bir şablon ile korumak için Dosya Gezgini'ni kullanın. Bu yöntemle dosyaları hızlı bir şekilde koruyabilirsiniz.You use File Explorer to protect the files by using a template, which quickly protects the files. Dizüstü bilgisayarınız çalınırsa, bu belgelere şirket dışından hiç kimsenin erişemeyeceğinden emin olursunuz.If your laptop is stolen, you have peace of mind that nobody outside your company can access these documents.

Adım adım: Bir cihazdaki dosyayı koruma (yerinde koruma) Rights Management özellikli paylaşım uygulamasını kullanarak.Step-by-step: Protect a file on a device (protect in-place) by using the Rights Management sharing application.

¹ Foxit Tarafından Desteklenen PDF İşleme.¹ PDF Rendering Powered by Foxit. Telif Hakkı © 2003-2014 Foxit Corporation.Copyright © 2003–2014 by Foxit Corporation.

Ne yapmak istiyorsunuz?What do you want to do?