Azure Information Protection’ın istemci tarafıThe client side of Azure Information Protection

İçin geçerlidir: Active Directory Rights Management Services Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 with SP1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2

Azure Information Protection, bir kuruluşun belgelerini ve e-postalarını korumaya yardımcı olan bir istemci-sunucu çözümü sağlar:Azure Information Protection provides a client-server solution that helps to protect an organization's documents and emails:

  • İstemci, Azure Information Protection istemcisi veya Rights Management istemcisi olabilir, ve bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalıştırdığınız uygulamalarla tümleşir.The client can be the Azure Information Protection client or the Rights Management client, and this client integrates with applications that you run on computers and mobile devices.

  • Hizmet, bulutta (veri koruması için Azure Rights Management kullanan Azure Information Protection) veya şirket içinde (Active Directory Rights Management Services) durur.The service resides in the cloud (Azure Information Protection, which uses the Azure Rights Management service for the data protection) or on-premises (Active Directory Rights Management Services).

Azure Information Protection istemcisi, korumaya ek olarak sınıflandırmayı ve etiketlemeyi de destekler.The Azure Information Protection client supports classification and labeling, in addition to protection. Bu istemci Office uygulamaları ile tümleşir ve ayrıca yüklenmelidir.This client integrates with Office applications and must be installed separately.

Rights Management (RMS) istemcisi; Office uygulamaları, Azure Information Protection istemcisi ve yazılım satıcılarının sunduğu RMS kullanan uygulamalar gibi bazı uygulamalarla otomatik olarak yüklenir.The Rights Management (RMS) client is automatically installed with some applications, such as Office applications, the Azure Information Protection client, and RMS-enlightened applications from software vendors. Öte yandan, geliştiricilerin Rights Management korumasını iş kolu uygulamalarıyla tümleştirmek istemesi gibi senaryoları destekleyecek şekilde kendi başına da yüklenebilir.However, it can also be installed by itself, which supports scenarios such as developers who want to integrate Rights Management protection into line-of-business applications.

Kuruluşunuzun verilerini korumaya yardımcı olması için Azure Information Protection ve Active Directory Rights Management Services ile kullanılabilecek bu istemcilerin nasıl dağıtılacağı ve kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi gerektiğinde, aşağıdaki belgeleri kullanın:Use the following documentation when you need more information about how to deploy and use these clients, which can be used with Azure Information Protection and Active Directory Rights Management Services to help protect your organization's data:

Windows için Rights Management özellikli paylaşım uygulaması ve RMS Koruma Aracı’nın yerini artık Azure Information Protection istemcisinin aldığını unutmayın.Note that the Rights Management sharing application for Windows and the RMS Protection Tool is now replaced by the Azure Information Protection client.

Ayrıca bkz.See also

Azure Information Protection ile AD RMS’yi karşılaştırmaComparing Azure Information Protection and AD RMS