Azure Rights Management hizmetini doğrulamaVerifying the Azure Rights Management service

Uygulama hedefi: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Azure Information Protection için Azure Rights Management hizmeti etkinleştirildikten ve kuruluşunuzun gerektirdiği ek yapılandırma adımları tamamlandıktan sonra, bu koruma hizmetinin beklendiği şekilde çalıştığını doğrulamaya hazır olursunuz.When the Azure Rights Management service of Azure Information Protection is activated and you have performed any additional configuration steps that are required for your organization, you are ready to verify that this protection service is working as expected.

Bir kullanıcı hesabı kullanarak belgeyi veya e-posta iletisini koruyarak ve ardından farklı bir bilgisayarda başka bir kullanıcı hesabıyla bu korumalı içeriği açmaya ve kullanmaya çalışarak basit bir doğrulama testi yapılabilir.A simple verification test is to protect a document or email message by using one user account, and then attempt to open and use that protected content from another user account on a different computer.

Bu testi tamamlama yönergeleri için, Azure Rights Management hizmetini kullanarak kullanıcıların dosyaları korumasına yardımcı olma konusundaki bilgilere bakın.For instructions to complete this testing, see the information in Helping users to protect files by using the Azure Rights Management service.

Testiniz başarısız olursa, Azure Information Protection dağıtımı yol haritasındaki yapılandırma adımlarını gözden geçirin.If your testing is unsuccessful, review the configuration steps in Azure Information Protection deployment roadmap.

İpucu

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, Azure Information Protection için bilgi ve destek makalesinin Destek seçenekleri ve topluluk kaynakları bölümüne bakın.If you need additional help, see the Support options and community resources section in the Information and support for Azure Information Protection article.

Sonraki adımlarNext steps

Kullanım günlüğünü kullanarak, kuruluşunuzun Azure Rights Management’ı nasıl kullandığını izleyebilirsiniz.You can monitor how your organization is using the Azure Rights Management service by using usage logging. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Rights Management hizmeti kullanımını günlüğe kaydetme ve çözümleme.For more information, see Logging and analyzing usage of the Azure Rights Management service.