Uygulama şablonları nelerdir?What are application templates?

Azure IoT Central 'daki uygulama şablonları, çözüm oluşturucularının IoT çözüm geliştirmesini başlatmasını sağlamaya yardımcı olan bir araçtır.Application templates in Azure IoT Central are a tool to help solution builders kickstart their IoT solution development. Uygulama şablonlarını, ne kadar uygun olduğunu hissetmekten, tam olarak özelleştirmeye ve uygulamanızı müşterilerinize yeniden satımak üzere kullanabilirsiniz.You can use app templates for everything from getting a feel for what is possible, to fully customizing and your application for resale to your customers.

Uygulama şablonları şunlardan oluşur:Application templates consist of:

 • Örnek işleç panolarıSample operator dashboards
 • Örnek cihaz şablonlarıSample device templates
 • Gerçek zamanlı veriler üreten sanal cihazlarSimulated devices producing real-time data
 • Önceden yapılandırılmış kurallar ve işlerPre-configured rules and jobs
 • Öğreticiler ve nasıl yapılır-TOS dahil zengin belgelerRich documentation including tutorials and how-tos

Önizleme şablonlarıPreview templates

Uygulama şablonu seçiminiz, uygulamanızın cihazlar için Tak ve Kullan gibi Önizleme özelliklerini IoT Central kullanıp kullanmadığını belirler.Your choice of application template determines whether your application uses IoT Central preview features such as Plug and Play for devices.

Şu anda, genel olarak kullanılabilen özellikleri kullanan uygulama şablonları şunlardır:Currently, the application templates that use generally available features are:

 • Özel uygulama > özel uygulamaCustom app > Custom application
 • Özel uygulama > örnek contosoCustom app > Sample Contoso
 • Özel uygulama > örnek DevkitsCustom app > Sample Devkits

Şu anda genel önizleme özelliklerini kullanan uygulama şablonları şunlardır:Currently, the application templates that use public preview features are:

 • Özel uygulama > Önizleme uygulamasıCustom app > Preview application
 • Perakende > bağlı lojistikRetail > Connected logistics
 • Perakende > Dijital dağıtım merkeziRetail > Digital distribution center
 • Mağaza Içi analiz-koşul izleme > perakendeRetail > In-store analytics – condition monitoring
 • Mağaza Içi > Retail Analytics – kullanıma almaRetail > In-store analytics – checkout
 • Perakende > Akıllı envanter yönetimiRetail > Smart inventory management
 • Enerji > Akıllı ölçüm izlemeEnergy > Smart meter monitoring
 • Enerji > güneş paneli izlemeEnergy > Solar panel monitoring
 • Kamu > bağlı çöp yönetimiGovernment > Connected waste management
 • Kamu > su kullanımı izlemeGovernment > Water consumption monitoring
 • Kamu > su kalitesi izlemeGovernment > Water quality monitoring
 • Sağlık > sürekli hasta izlemeHealthcare > Continuous patient monitoring

Sektör odaklı ŞablonlarIndustry focused templates

Azure IoT Central, sektörde bağımsız bir uygulama platformudur.Azure IoT Central is an industry agnostic application platform. Uygulama şablonları, bu sektörlerde daha fazla sunulacak sektörde bulunan sektör odaklı örneklerdir:Application templates are industry focused examples available for these industries today, with more to come in the future:

 • MaliyetiRetail
  • Bağlı lojistikConnected logistics
  • Dijital dağıtım merkeziDigital distribution center
  • Mağaza içi analiz-koşul izlemeIn-store analytics - condition monitoring
  • Mağaza içi analiz-kullanıma almaIn-store analytics - checkout
  • Akıllı envanter yönetimiSmart Inventory Management
 • EnerjiEnergy
  • Akıllı ölçüm izlemeSmart meter monitoring
  • Güneş paneli izlemeSolar panel monitoring
 • DevletGovernment
  • Bağlı atık yönetimiConnected waste management
  • Su tüketimi izlemeWater consumption monitoring
  • Su kalitesi izlemeWater quality monitoring
 • Sağlık.Healthcare.
  • Sürekli hasta izlemeContinuous patient monitoring

Sonraki adımlarNext steps

Uygulama şablonlarının ne IoT Central olduğunu öğrenolduğunuza göre, bir IoT Central uygulaması oluşturarakbaşlayın.Now that you know what IoT Central application templates are, get started by creating an IoT Central Application.