Azure IoT Central ile sağlık çözümleri oluşturmaBuilding healthcare solutions with Azure IoT Central

Not

Önizleme özelliklerini kullanan uygulama şablonlarının IoT Central belgelerini görüntülemekte olursunuz.You're currently viewing the IoT Central documentation for application templates that use preview features. Genel kullanıma sunulan özellikleri kullanan uygulama şablonlarının belgelerini görüntülemek için Azure IoT Central nedir?sayfasına gidin.To view the documentation for application templates that use generally available features, go to What is Azure IoT Central?.

Uygulama şablonları kullanarak Azure IoT Central ile sağlık çözümleri oluşturmayı öğrenin.Learn to build healthcare solutions with Azure IoT Central using application templates.

Sürekli hasta izleme şablonu nedir?What is continuous patient monitoring template?

Sağlık IoT alanında sürekli hasta Izleme, readmissions riskini azaltma, zaman zaman daha etkili bir şekilde yönetim ve hasta sonuçlarını artırma önemli Etkinleştiricilerinde biridir.In the healthcare IoT space, Continuous Patient Monitoring is one of the key enablers of reducing the risk of readmissions, managing chronic diseases more effectively, and improving patient outcomes. Sürekli hasta Izleme iki ana kategoriye ayrılabilir:Continuous Patient Monitoring can be split into two major categories:

  1. Hasta izleme: tıbbi wearables ve diğer cihazları barındırmastanda kullanarak, ekiplere bir günde birden çok kez göz atmak için bir Nurme göndermek zorunda kalmadan hasta öneme sahip belirtileri ve tıbbi koşulları izleyebilir.In-patient monitoring: Using medical wearables and other devices in the hospital, care teams can monitor patient vital signs and medical conditions without having to send a nurse to check up on a patient multiple times a day. Ekipler, bir hastanın bildirimler aracılığıyla önemli bir dikkat gerektiren süreyi anlayabilmesi ve zaman süresini önceliklendirir.Care teams can understand the moment that a patient needs critical attention through notifications and prioritizes their time effectively.
  2. Uzaktan hasta izleme: tıbbi wearables ve hasta ile bildirilen sonuçları (profesyonelleri) kullanarak, hastaların hostanın dışından izlenmesini sağlamak için yeniden giriş riski önemli ölçüde düşürülemez.Remote patient monitoring: By using medical wearables and patient reported outcomes (PROs) to monitor patients outside of the hospital, the risk of re-admission can be significantly lowered. Hastalar ve rehabilitasyon hastaları 'nın verileri, hastaların planlara uygunluğunu sağlamak için toplanabilir ve hasta olma uyarıları, önemli olmaya başlamadan önce ekiplere yönelik olarak ortaya çıkmış olabilir.Data from chronic disease patients and rehabilitation patients can be collected to ensure that patients are adhering to care plans and that alerts of patient deterioration can be surfaced to care teams before they become critical.

Bu uygulama şablonu, her iki sürekli hasta Izleme kategorisi için çözümler oluşturmak üzere kullanılabilir.This application template can be used to build solutions for both categories of Continuous Patient Monitoring. Avantajları şunlardır:The benefits include:

  • Çeşitli tıbbi wearables IoT Central bir örneğe sorunsuz bir şekilde bağlayın.Seamlessly connect a variety of medical wearables to an IoT Central instance.
  • Cihazların sağlıklı kalmasını sağlamak için cihazları izleyin ve yönetin.Monitor and manage the devices to ensure they remain healthy.
  • Uygun uyarıları tetiklemek için cihaz verileri etrafında özel kurallar oluşturun.Create custom rules around device data to trigger appropriate alerts.
  • Hasta sistem verilerinizi, uyumlu bir veri deposu olan FHıR için Azure API 'sine dışarı aktarın.Export your patient health data to the Azure API for FHIR, a compliant data store.
  • Toplu öngörüleri, mevcut veya yeni iş uygulamalarına göre güçlendirin.Export the aggregated insights into existing or new business applications empowering care teams.

CPM-PanoCPM-dashboard

Sonraki adımlarNext steps

Sürekli hasta izleme çözümü oluşturmaya başlamak için:To get started building a Continuous Patient monitoring solution: