Azure üzerinde Jenkins

Bulutta uygulama oluşturarak Azure’a dağıtmak için açık kaynak Jenkins sunucusunu kullanın. Hızlı başlangıçlar, öğreticiler ve örnek işlem hatları ile Azure üzerinde Jenkins’i yükleme, yapılandırma ve ölçeklendirme ile uygulamalarınız için sürekli tümleştirme (CI) ayarlamayı öğrenin.

5 Dakikalık Hızlı Başlangıçlar

Azure’da bir Jenkins sistemi oluşturun ve bir uygulama oluşturun.

Adım Adım Öğreticiler

Uygulamalarınız için sürekli tümleştirme ayarlayın, bulutta aracıları çalıştırın ve işlerinizde Azure hizmetlerini kullanın.

  1. Azure App Service, Kubernetes veya bir Linux VM için CI ayarlayın.
  2. Bir işlem hattı işinde kaynakları sağlayın.
  3. Azure VM aracılarıyla ölçeklendirin.

Örnekler

İşlem hatlarınız için örnek betik ve aşamalar.

Başvuru