Azure ve JenkinsAzure and Jenkins

Jenkins, yazılım projelerinizde sürekli tümleştirme ve dağıtım (CI/CD) için kullanılan popüler bir kaynak otomasyonu sunucusudur.Jenkins is a popular open-source automation server used to set up continuous integration and delivery (CI/CD) for your software projects. Jenkins dağıtımınızı Azure'da yapılandırabilir veya var olan Jenkins yapılandırmanızı Azure kaynaklarını kullanacak şekilde genişletebilirsiniz.You can host your Jenkins deployment in Azure or extend your existing Jenkins configuration using Azure resources. Uygulamalarınız için Azure'da CI/CD süreçlerini basitleştirmek için kullanabileceğiniz Jenkins eklentileri de mevcuttur.Jenkins plugins are also available to simplify CI/CD of your applications to Azure.

Jenkins kullanıcılarına sunulan temel Azure özelliklerini anlatan bu makale, Azure ile Jenkins kullanımına giriş niteliğindedir.This article is an introduction to using Azure with Jenkins, detailing the core Azure features available to Jenkins users. Azure'da kendi Jenkins sunucunuzu kullanmaya başlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Azure'da Jenkins sunucusu oluşturma.For more information about getting started with your own Jenkins server in Azure, see Create a Jenkins server on Azure.

Jenkins sunucularınızı Azure'da barındırmaHost your Jenkins servers in Azure

Derleme otomasyonunuzu tek merkezden yönetmek ve yazılım projelerinizin gereksinimleri arttıkça dağıtımınızı ölçeklendirmek için Jenkins dağıtımınızı Azure'da barındırın.Host Jenkins in Azure to centralize your build automation and scale your deployment as the needs of your software projects grow. Jenkins'i Azure'da dağıtmak için aşağıdaki çözümleri kullanabilirsiniz:You can deploy Jenkins in Azure using:

Azure Monitör günlüklerini ve Azure CLI'yi kullanarak Azure Jenkins dağıtımınızı izleyin ve yönetin.Monitor and manage your Azure Jenkins deployment using Azure Monitor logs and the Azure CLI.

Derleme otomasyonunuzu isteğe bağlı olarak ölçeklendirmeScale your build automation on demand

Derleme sayısı ile işlerinizin ve işlem hatlarınızın karmaşıklık düzeyi arttıkça Jenkins derleme kapasitenizi ölçeklendirmek için var olan Jenkins dağıtımınıza derleme aracıları ekleyebilirsiniz.Add build agents to your existing Jenkins deployment to scale your Jenkins build capacity as the number of builds and complexity of your jobs and pipelines increase. Bu yapı aracılarını Azure sanal makinelerinde Azure VM Aracıları eklentisinikullanarak çalıştırabilirsiniz.You can run these build agents on Azure virtual machines by using the Azure VM Agents plug-in. Daha fazla ayrıntı için öğreticiye bakın.See our tutorial for more details.

Azure hizmet sorumlusu ile yapılandırılan Jenkins işleri ve işlem hatları bu kimlik bilgileriyle aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:Once configured with an Azure service principal, Jenkins jobs and pipelines can use this credential to:

Kodunuzu Azure hizmetlerine dağıtmaDeploy your code into Azure services

Jenkins eklentilerini kullanarak uygulamalarınızı Jenkins CI/CD işlem hatlarıyla birlikte Azure'a dağıtabilirsiniz.Use Jenkins plugins to deploy your applications to Azure as part of your Jenkins CI/CD pipelines. Uygulamalarınızı Azure App Service ve Azure Container Service hizmetlerine dağıtarak altyapı yönetimiyle uğraşmadan uygulamalarınızı hazırlayabilir, test edebilir ve yayımlayabilirsiniz.Deploying into Azure App Service and Azure Container Service lets you stage, test, and release updates to your applications without managing the underlying infrastructure.

Eklentileri kullanarak uygulamaları aşağıdaki hizmetlere ve ortamlara dağıtabilirsiniz:Plug-ins are available to deploy to the following services and environments: