Azure Machine Learning Tasarımcısı için algoritma & modül başvurusu

Bu başvuru içeriği, Azure Machine Learning tasarımcısında bulunan her makine öğrenimi algoritmalarından ve modüllerine ilişkin teknik arka plan sağlar.

Her modül, gerekli girişler verildiğinde bağımsız olarak çalışabilen ve makine öğrenimi görevi gerçekleştiren bir kod kümesini temsil eder. Bir modül belirli bir algoritma içerebilir veya eksik değer değiştirme veya istatistiksel analiz gibi makine öğrenimi için önemli bir görev gerçekleştirebilir.

Algoritma seçme konusunda yardım için bkz.

İpucu

Tasarımcıda herhangi bir işlem hattında, belirli bir modülle ilgili bilgi edinebilirsiniz. Modül listesindeki modülde veya modülün sağ bölmesinde üzerine gelindiğinde modül kartında daha fazla bilgi edinin bağlantısını seçin.

Veri hazırlama modülleri

İşlev Description Modül
Veri girişi ve çıkışı Verileri bulut kaynaklarından ardışık düzene taşıyın. Sonuçları veya ara verilerinizi Azure Storage, SQL Database veya Hive 'e yazın, işlem hattı çalıştırırken veya işlem hatları arasında veri alışverişi yapmak için bulut depolama kullanın. Verileri El ile Girme
Verileri dışarı aktar
Verileri İçeri Aktarma
Veri Dönüştürme Makine öğrenimi için benzersiz olan, verileri normalleştirime veya binme, Boyut azaltma ve çeşitli dosya biçimleri arasında veri dönüştürme gibi işlemler. Sütun Ekle
Satır Ekle
Matematik İşlemi Uygulama
SQL Dönüşümü Uygulama
Eksik Verileri Temizleme
Değerleri Kırpma
CSV’ye dönüştürme
Veri kümesine dönüştürme
Gösterge Değerlerine dönüştürme
Meta Verileri Düzenleme
Verileri Kutulara Gruplama
Verileri birleştirme
Verileri Normalleştirme
Bölüm ve Örnek
Yinelenen Satırları Kaldırma
SMOTE
Sütun Dönüştürmeyi Seçme
Veri kümesindeki Sütunları seçme
Verileri Bölme
Özellik seçimi Analitik model oluştururken kullanılacak ilgili, yararlı özelliklerin bir alt kümesini seçin. Filtre Tabanlı Özellik Seçimi
Permütasyon Özelliği Önem Derecesi
İstatistiksel İşlevler Veri bilimi ile ilgili çok çeşitli istatistiksel yöntemler sağlar. Verileri Özetleme

Makine öğrenmesi algoritmaları

İşlev Description Modül
Regresyon Bir değer tahmin edin. Artırmalı Karar Ağacı Regresyonu
Karar Ormanı Regresyonu
Hızlı Orman Dağılım Dilimi Regresyonu
Doğrusal regresyon
Sinir Ağı Regresyonu
Poisson Regresyonu
Kümeleme Verileri birlikte gruplandırın. K Ortalamaları Kümeleme
Sınıflandırma Bir sınıfı tahmin edin. İkili (iki sınıf) veya birden çok sınıf algoritmalarından birini seçin. Çok Sınıflı Artırmalı Karar Ağacı
Çok Sınıflı Karar Ormanı
Çok Sınıflı Lojistik Regresyon
Çok Sınıflı Sinir Ağı
Bir - Tüm Çok Sınıflılık Karşılaştırması
Bir - Bir Çok Sınıflı
İki Sınıflı Ortalaması Alınmış Perceptron
İki Sınıflı Artırmalı Karar Ağacı
İki Sınıflı Karar Ormanı
Çift Sınıflı Lojistik Regresyon
İki Sınıflı Sinir Ağı
İki Sınıflı Destek Vektör Makinesi

Model oluşturma ve değerlendirme için modüller

İşlev Description Modül
Model eğitimi Algoritmayı kullanarak verileri çalıştırın. Kümeleme Modelini Eğitme
Model Eğitme
Pytorch modelini eğitme
Model Hiper Parametrelerini Ayarlama
Model Puanlama ve değerlendirme Eğitilen modelin doğruluğunu ölçün. Dönüşüm Uygulama
Kümelere Veri Atama
Modeli Çapraz Doğrulama
Modeli Değerlendirme
Görüntü Modelini Puanlama
Puanlama Modeli
Python dili Kod yazıp bir modüle katıştırın ve Python 'u işlem hattınızla tümleştirin. Python Modeli Oluşturma
Python Betiği Yürütme
R dili Kod yazın ve bir modüle ekleyin ve bunu işlem hattınızla birlikte tümleştirin. R Betiği yürütme
Metin Analizi Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış metinle çalışmak için özelleştirilmiş hesaplama araçları sağlar. Sözcüğü Vektöre Dönüştürme
Metinden N-Gram Özelliklerini Ayıklama
Özellik Karma
Metni Ön İşleme
Görünmeyen Dirichlet Ayırması
Vowpal Wabbit Modelini Puanlama
Vowpal Wabbit Modelini Eğitme
Görüntü İşleme Görüntü verileri ön işleme ve görüntü tanıma ile ilgili modüller. Görüntü Dönüşümü Uygulama
Görüntü Dizinine Dönüştürme
Init Görüntü Dönüşümü
Görüntü Dizinini Bölme
DenseNet
ResNet
Öneri Öneri modelleri oluşturun. Önereni Değerlendirme
SVD Önerenini Puanlama
Geniş ve Derin Öneren Puanlandırması
SVD Önerenini Eğitme
Geniş ve Derin Öneren Eğitme
Anomali Algılama Anomali algılama modelleri oluşturun. PCA Tabanlı Anomali Algılama
Anomali Algılama Modeli Eğitme

Web hizmeti

Azure Machine Learning tasarımcısında gerçek zamanlı çıkarım için gereken Web hizmeti modülleri hakkında bilgi edinin.

Hata iletileri

Azure Machine Learning tasarımcısında modüller kullanarak karşılaşabileceğiniz hata iletileri ve özel durum kodları hakkında bilgi edinin.

Sonraki adımlar