IFilter arabirimi

Bu makalede IFilter , Azure Machine Learning Studio (klasik) ' de dijital sinyal filtreleriyle çalışma arabirimi açıklanmaktadır.

Not

Uygulama hedefi: Machine Learning Studio (klasik)

Bu içerik yalnızca Studio (klasik) ile ilgilidir. Benzer sürükle ve bırak modülleri Azure Machine Learning tasarımcısına eklenmiştir. Bu makalede iki sürümü karşılaştırandaha fazla bilgi edinin.

IFilterArabirimi, Studio 'daki filtre modüllerinden biri kullanılarak tanımlanmış olan dijital sinyal filtrelerini yapılandırmak ve bunlarla etkileşim kurmak için kullanılan yöntemleri ve özellikleri sağlar (klasik). Daha fazla bilgi için bkz. Filter.

IFilterBir filtre kaydetmek veya verilere önceden tanımlanmış bir filtre uygulamak için arabirimini kullanırsınız.

  • Kullanılacak bir filtre belirtin: türü, katsayıları, vb.
  • Filtreyi giriş verilerine Uygula
  • DataTableFiltre sonuçlarıyla veri oluşturma

IFilterYalnızca Studio 'da (klasik) veya desteklenen API 'lerden birinde etkileşime geçebilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Modül veri türleri